Bemutatkozás » Közhasznúsági jelentések » Közhasznúsági jelentés 2011

Az alapítvány 2011-es teljes közhasznúsági jelentésének letöltése

Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány

Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

Budapest, 2012. május 22.

„Informatika a látássérültekért” Alapítvány

2011. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

I. Az alapítvány szakmai szerepvállalása

Alapítók: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ), és

Nuance-Recognita Szoftverfejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság, mint az SZKI Recognita Részvénytársaság jogutódja.

Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány a Recognita Alapítvány – Számítástechnika a vakokért nevű alapítvány (eredeti bírósági nyilvántartási száma: 248. Fővárosi Bíróság, 8. Pk. 62.408/3) (Recognita Alapítvány) egyetemes jogutódja, mivel a bíróság elrendelte a két említett alapítvány egyesítését az alapítók közös kérelmére, mégpedig úgy, hogy az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány magába fogadta a Recognita Alapítványt, és a Recognita Alapítványt a bíróság törölte a nyilvántartásból.

A Nuance-Recognita Szoftverfejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság a Ptk-ban meghatározott alapítói jogainak teljes körű gyakorlására a Ptk. 74/C. §-ának (7) bekezdése alapján az MVGYOSZ-t hatalmazta fel.

Az alapítvány célja és feladata

1) Az alapítvány célja, hogy a Magyarországon élő látássérült embereket a szükséges segédeszköz-szoftverekkel ellátott, korszerű számítógépes rendszerekhez - beleértve a számítógép működési elvén alapuló és azt felhasználó eszközöket, berendezéseket, hardvereket, szoftvereket is - juttassa. Az alapítvány nem zárkózik el a Magyarország határain kívül élő, igazoltan magyar anyanyelvű látássérültek támogatásától sem, továbbá a látássérült emberek érdekében tevékenykedő társadalmi szervezetek, alapítványok és intézmények részére is támogatást nyújthat a célkitűzésében meg-határozott eszközök tekintetében.

A) Az alapítvány a számítástechnika (hardver és szoftver) legújabb eredményeinek hozzáférhetővé tételével biztosítani kívánja a látássérült emberek sikeres részvételét az oktatásban és képzésben, növelni kívánja a számukra elérhető munkalehetőségek számát és javítani munkahely megtartási esélyeiket, valamint lehetővé szeretné tenni még teljesebb körű kulturálódásukat, szabadidős kikapcsolódásukat és a civil szerveződésekben való részvételüket.

B) Az alapítvány ösztönözni szeretné a számítástechnikával foglalkozó, vagy azt felhasználó cégeket, hogy termékeikkel, vagy a felhasználásból már kivont eszközeikkel támogassák az alapítvány fenti céljainak megvalósítását.

C) Az alapítvány támogatni kívánja azokat a hazai természetes és jogi személyeket, vagy jogi személyiség nélküli szervezeteket, akik olyan szoftvereket, vagy hardverelemeket fejlesztenek, amelyek a látássérült emberek számára segédeszközül szolgálhatnak.

2) E célok megvalósítása érdekében, feladatát képezi a szükséges anyagi források megszerzése adományok gyűjtése és eseti vagy tartós támogatók szerzése, valamint pályázatokon való részvétel útján.

Az alapítvány kuratóriuma, munkavállalói és irodája

Helesfai Katalin, aki öt éven át töltött be kurátori státuszt alapítványunknál még 2010. év végén jelezte, hogy le kíván mondani tisztségéről. A megüresedett posztra kuratóriumunk Matolcsi Tamást javasolta meghívni, az alapítói jogokat gyakorló MVGYOSZ országos elnöksége részére. A testület, néhány további kisebb adminisztratív változtatás mellett jóváhagyta kérésünket, és kezdeményezte az alapító okirat módosítását a bíróságon. A Fővárosi Bíróság 2011. február 22-én döntött a módosítás elfogadásáról, de egy kisebb adminisztratív hiányosság miatt kiegészítő végzést adott ki 2011. március 17-én. A jogerőre emelkedést követően, új alapító okiratunk elektronikus változatát elérhetővé tettük honlapunkon.

Június 24-én, elhunyt Bartha Zsuzsanna, alapítványunk munkatársa, a Vakok Világa folyóirat volt főszerkesztője. Halálával pótolhatatlan veszteség érte a látássérült emberek közösségét. 2008-tól dolgozott alapítványunknál újságíróként, illetve kapcsolattartóként. Cikkei rendszeresen megjelentek alapítványunk honlapján: ő készítette a Közelkép-sorozatot alapítványunk pályázati nyerteseiről, beszámolt rendezvényeinkről, az alapítvánnyal kapcsolatos eseményekről, illetve részt vett ezek szervezésében is.

Alapítványunk munkatársi csapata 2011-ben több további poszton is változott, a távozó kollégák feladatainak továbbvitelét átszervezéssel vagy új munkatársak felvételével oldottuk meg. Csapatunk létszáma 16 főre csökkent. Az év végén tíz főt teljes, hat főt pedig részmunkaidőben foglalkoztattunk, közülük tíz fő megváltozott munkaképességű, kilencen látássérültek és egy hallássérült alkalmazott. Alapítványunk hat fő távmunkást foglalkoztatott 2011-ben.

Alapítványunk csapatát két látássérült és egy látó önkéntes segítette.

Alapítványunk irodáját a Vakok Állami Intézetétől béreljük, az iroda címe: 1143 Budapest, Ida u.7.

II. Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány szakmai tevékenysége

2011 volt az Alapítvány működésének tizenegyedik éve, melyet az alábbi tevékenységek jellemeztek:
- informatikai eszközök (hardver és szoftver) adományozása,
- speciális, informatikai tanfolyamok kidolgozása és indítása,
- speciális ügyfélszolgálat biztosítása,
- szoftverek honosítása és fejlesztése,
- informatikai szolgáltatások nyújtása
- A "Lapról Hangra" internetes, közösségi kezdeményezés

II.1. Az Infoalap adományozási tevékenysége

A 2011. évi közhasznú tevékenységünk során jó minőségű, használt asztali számítógépeket, képernyőolvasó és nagyító szoftvereket, szoftverfrissítéseket, Microsoft Windows XP Pro operációs rendszereket, valamint optikai karakterfelismerő programokat adományoztunk látássérült személyeknek és egy látássérültügyi, érdekképviseleti egyesületnek.

Hardver és szoftver adományainkkal 2011-ben több mint száz látássérült magánszemélyt támogattunk. Továbbá egy kereskedelmi bankkal közös adományozásunk révén a Vakok és gyengénlátók Veszprém megyei Egyesületének nyújtottunk támogatást.

Kiemelt adományozási projektjeink:

1) 2011/hszg/1 kódjelű és „Informatikai eszközök (hardver) adományozása az Elemi Rehabilitációs Központok informatikai kurzusain sikeresen részt vett látássérült személyek számára” elnevezésű pályázat

A pályázatban felkértük a Magyarországon működő - látássérült emberek részére elemi rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtó - kilenc központot, tegyenek ajánlást 2-2 személyre, akik megítélésük szerint megfelelnek a pályázati feltételeinknek és leginkább hasznosítani tudnák adományunkat. A központok vezetői és informatikai oktatói örömmel fogadták megkeresésünket, és közvetítették felhívásunkat vak és gyengénlátó ügyfeleik felé. Az együttműködés eredményeként 18 nyertest hirdethettünk. A használt asztali számítógépeket jogtiszta Microsoft Windows operációs rendszerrel láttuk el, valamint 17”-os, illetve 19”-os hagyományos monitorral, billentyűzettel, egérrel és aktív hangfalpárral egészítettük ki. A 18 nyertes közül a hivatalos átadó ünnepségen, 14-en jelentek meg. A nyertesek közül 3 fő nem élt a felajánlott ingyenes házhozszállítási lehetőséggel, és személyesen vette át adományát, a többieknek futárszolgálatos kiszállítással juttattuk el a konfigurációkat.

2) 2011/hszg/2 kódjelű és „Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete részére az ERSTE Bank és az Infoalap által társadományozóként nyújtott adományeszközök” elnevezésű pályázat
Az Erste Bank budapesti központja 2010 őszén 10 db használt, asztali számítógépet ajánlott fel a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete részére, hogy azokat adományozza tovább látássérült tagjai számára. Ezt követően az egyesület vezetője, Csehné Huszics Márta azzal a kéréssel kereste meg alapítványunkat, hogy nyújtsunk segítséget a felajánlott eszközök elszállításában, átvizsgálásában és szükség esetén kiegészítésében.
2011 tavaszán került sor a gépek átvizsgálására, jogtiszta operációs rendszerrel való ellátására és a szokásos programok feltelepítésére. A 10 db teljes konfiguráció kialakításához még szükséges 10 db Windows XP licencet, monitort és aktív hangfalpárt, valamint 1 db billentyűzetet alapítványunk biztosította. Az együttműködésben végrehajtott eszköz-adományozás egy átadási ünnepséggel zárult, amely 2011. április 19-én került megrendezésre az egyesület veszprémi irodájában.

3) "JAWS és MAGic szoftverlicencek és szoftverfrissítések adományozása" elnevezésű és 2011/FS kódjelű pályázat

A 2011 szeptemberében meghirdetett szoftveradományozási pályázatunkra összesen 499 pályázat érkezett, új JAWS képernyőolvasó és MAGic képernyőnagyító szoftver licencre és frissítésre, társpályázókkal együtt a pályázók száma összesen 520 fő volt.
A formai és tartalmi értékelést követően a kuratórium 68 db új JAWS licence, 72 db új MAGic licence adományozását, és az összes szoftverfrissítési igény teljesítését jóváhagyta. Az elbírálás szigorú pontozás alapján történt, figyelembe véve, hogy az illető tanuláshoz, munkavégzéshez, önkéntes munkához vagy a szabadidő hasznos eltöltéséhez kéri a speciális szoftvereket, frissítéseket.
Az adományok egy részét személyesen, többségét postai úton vehették át a támogatott pályázók.

4) Optikai karakterfelismerő programok adományozása

A Nuance-Recognita Zrt-vel, a Recognita optikai karakterfelismerő szoftvercsalád gyártójával kötött megállapodás alapján 2001 májusától a Recognita Alapítvány helyett már az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány végzi a cég szoftvereinek adományozását. E munka eredményeként 2011-ben 8 látássérült magánszemély kapott Omnipage Pro 14.0 optikai karakterfelismerő programot. Az elnyert szoftvereket kuratóriumunk döntése értelmében ingyenesen bocsátjuk a pályázók rendelkezésére.

II.2. Ügyfélszolgálat, bemutatóterem és eszközbemutatók

1) Speciális informatikai ügyfélszolgálat

Alapítványunk 2004. óta biztosít speciális informatikai ügyfélszolgálatot a vak és gyengénlátó számítógép-felhasználók és az érdeklődők számára. A szolgáltatást 2006. augusztus 31-ig az MVGYOSZ-szel közös finanszírozásban nyújtottuk, ezt követően pedig önállóan biztosítjuk valamennyi hozzánk forduló látássérült ember számára. A kedden és csütörtökön 9-17 óra között nyitva tartó ügyfélszolgálat személyesen, telefonon vagy e-mailben érhető el, ahol látássérült ügyfélszolgálatos kollégánk áll a hozzánk fordulók rendelkezésére. Az érdeklődők teljes körű felvilágosítást kaphatnak az alapítvány által adományozott és forgalmazott hardver és szoftver eszközökkel, illetve az általánosan felmerülő informatikai kérdésekkel kapcsolatban. A telefonos és e-mailes támogatáson kívül ügyfélszolgálatunk több levelezőlistát is üzemeltet, melyeken a JAWS képernyőolvasó, a BeLin (Beszélő Linux) és a mobiltelefonok használatával kapcsolatos bármely kérdésre választ kaphatnak az érdeklődők.

2) Bemutatóterem

Ügyfélszolgálati tevékenységünk része, hogy lehetőséget biztosítunk az általunk adományozott és forgalmazott eszközök megtekintésére és kipróbálására. Ügyfélszolgálati helységünkben lehetőség van kipróbálni az alapítvány által adományozott és forgalmazott hardver és szoftver eszközöket, köztük a JAWS for Windows képernyőolvasó, a MAGic és ZoomText képernyőnagyító és többféle optikai karakterfelismerő programot, valamint kipróbálható a Topaz olvasótévé két változata, a RUBY digitális kézi nagyító készülék és az ONYX dokumentumkamera is. Az érdeklődők megismerkedhetnek a 40 és 80 cellás Focus Braille-kijelzővel, valamint a PAC Mate speciális jegyzetelőgéppel, amelyhez kompakt módon csatlakoztatható a PAC Mate hordozható Braille-kijelző termékcsalád mindkét (20 és 40 cellás) tagja. A bemutató számítógépünkhöz kapcsolódó eszközök között megtalálható még egy, kifejezetten a látássérült felhasználók számára kialakított könyvszkenner is. Továbbá kipróbálhatóvá tettünk három olyan speciális szoftvert, amelyek a mobil eszközöket teszik használhatóvá egy vak vagy gyengénlátó felhasználó számára.

3) Eszközbemutatók és előadások

Partner szervezetek felkérésére 16 alkalommal vettünk részt különböző bemutató rendezvényeken, konferenciákon. Ezeken alapítványunk képviseletében munkatársaink bemutatták az alapítványunk által adományozott és forgalmazott eszközöket, illetve felkérés esetén szakmai előadásokat tartottak. Ilyen rendezvények voltak:

1., A TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0029-es pályázatához kapcsolódóan a Lilith Event Kft. felkérésére info-kommunikációs oktatást tartottunk Székesfehérvárott március 10-11-én.
2., Szintén az előbb említett pályázat keretében, a balatonfüredi Városi Könyvtár részére tartottunk egynapos info-kommunikációs oktatást 2011. március 24-én.
3., 2011. április 12-én részt vettünk a Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesületének „Egyenlő hozzáférés” fórumán, ahol Szuhaj Mihály tartott előadást a téma kapcsán.
4., 2011. április 18-án segédeszköz-bemutatót tartottunk Nyíregyházán.
5., A HM Event Kft. felkérésére A TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0029-es pályázatához kapcsolódóan 2011.április 21-én eszközbemutatót tartottunk Újszászon a Városi Könyvtárban. Itt kollégánk egy színvonalas előadással is bemutatta tevékenységünket és eszközeinket.
6., 2011. május 10-én részt vettünk a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének Közművelődési és kulturális Bizottsága szervezésében zajlott kulturális konferenciáján.
7.,  2011.május 12-én, Pilisvörösváron mutattuk be eszközeinket az Akadálymentesítés konferencián.
8., A VGYKE szervezésében lezajlott győri rendezvényen előadást tartottunk eszközbemutatóval 2011. június 16-án.
9., 2011. június 24-én a budapesti Gyengénlátók Általános Iskolájában tartottunk eszközbemutatót.
10.,Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán került megrendezésre a Kutatók Éjszakája, ahol eszközbemutatót tartottunk az érdeklődőknek 2011. szeptember 23-án.
11., 2011. szeptember 30-án részt vettünk a Mosonmagyaróváron évenként megrendezésre kerülő Elfogadás Napja elnevezésű rendezvényen, ahol az általunk forgalmazott segédeszközöket mutattuk be.
12., Veszprémben a „Hangok és Formák” Fehér Bot hete című rendezvénysorozaton tartottunk előadást eszközeinkről és Alapítványunk tevékenységéről eszközbemutatóval egybekötve 2011. október 11-én.
13., 2011. október 13-án az „Árny alatt” elnevezésű LÁRKE által szervezett rendezvényen tartott előadást kollégánk, a látássérültek által is használható számítástechnikai játékprogramokról Székesfehérvárott.
14.,Szintén a Fehér Bot hetek keretében tartottunk 2011. október 14-én eszközbemutatót a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége által szervezett eszközvásáron.
15., 2011. október 18 –19-én kiállítottunk a II. Budapest Calling elnevezésű kétnapos, call centeres szakkiállításon.
16., 2011. október 25-én a Vakok Állami Intézete szervezésében került sor az év utolsó eszközbemutatójára, mely a „Fehér Bot Hetek- Segédeszköz bemutató és vásár” elnevezést kapta.

II.3. Képzés és ismeretterjesztés

2007 tavaszára készült el az alapítvány egységes hardver és szoftver eszközökkel felszerelt oktatóterme, ahol tíz darab korszerű számítógépes munkaállomást helyeztünk üzembe, melyekre Microsoft Windows XP operációs rendszereket, Microsoft Office 2003 irodai szoftvercsomagokat, valamint JAWS for Windows képernyőolvasó és MAGic képernyőnagyító programokat telepítettünk. A szélessávú internetkapcsolattal rendelkező oktatóterem egyaránt alkalmas vak vagy gyengénlátó, de akár látó résztvevők számára szervezett informatikai képzések megtartására is.

1) Informatikai alapképzések látássérült személyek részére

Az alapítvány 2011-ben összesen egy 48 órás informatikai tanfolyamot tartott vak és gyengénlátó jelentkezők részére internet-használat témakörben. A tanfolyamot az alapítvány látássérült oktatói tartották. A tanfolyamokon a részvételi díj egységesen 6.000,- forint volt.

2) Speciális oktatótermünk rendelkezésre bocsátása

Speciálisan felszerelt oktatótermünket 2011 februárja óta, heti nyolc tanórában a Vakok Állami Intézetében működő Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportja rendelkezésére bocsátottuk, hogy ingyenes, rehabilitációs szolgáltatásaik keretében vak és gyengénlátó ügyfeleik részére egyéni informatikai alapképzést biztosíthassanak.

3) Tanórák megtartása az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán

Alapítványunk munkatársa vendégoktatóként tanórákat tartott az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán indított, Foglalkozási rehabilitációs szakértő elnevezésű képzés hallgatóinak. Az áttekintő előadás az informatikai akadálymentesség eszközeiről szólt.

4) IT klubok

A 2011-es naptári évben 4 alkalommal rendeztük meg IT Klubunkat.

2011. január 19.-én az érdeklődők ismertetőt és képes élménybeszámolót hallgathattak meg az előző évben, az egyesült államokbeli Huntswille-ben látássérült diákok számára rendezett NASA űrtáborról Bacsárdi Lászlótól, a MANT főtitkárától valamint a tavalyi látássérült résztvevőktől illetve kísérőjüktől. 

2011. március 30.-án az alapítvány által fejlesztett DEX Dramatizált elektronikus könyvszerkesztő és konvertáló program 2.0 verziójáról hallhattak beszámolót a nagy számban megjelent érdeklődők. Az előadó Vaszlovics Dávid, az alapítvány szoftver-fejlesztője volt.

A harmadik, különleges klubdélutánunkat 2011. május 26.-án a Liszt Ferenc repülőtéren tartottuk, ahol az informatika és a repülés összefüggéseiről esett szó, majd a rendkívüli érdeklődésre való tekintettel a programot ugyanezen a helyszínen 2011 júniusában megismételtük.

5) Program-akkreditáció

Sikeres volt a Felnőttképzési Akkreditáló Testülethez (FAT) 2011 őszén benyújtott mindkét program-akkreditációs kérelmünk. Így egyrészt egy napos, akkreditált alapozó képzést tudunk nyújtani az érdeklődő intézmények, szervezetek részére a látássérült emberek által használt informatikai eszközökről, másrészt tanúsítványt adó 120 órás informatikai alapképzést tudunk nyújtani látássérült magánszemélyek részére.
Az első képzési szolgáltatást olyan intézményi érdeklődőknek, például iskoláknak, könyvtáraknak, önkormányzatoknak, cégeknek ajánljuk, ahol a látássérült ügyfelek, tanulók, dolgozók számára vásárolt speciális informatikai eszközökkel szeretnének megismerkedni, hogy ezáltal megfelelőbben tudják segíteni az intézményhez forduló, illetve ott tanuló vagy dolgozó látássérült embereket. Az egy napos, 8 tanórás képzés kihelyezett helyszínen is megtartható, és a látássérült emberek informatikai eszközeivel kapcsolatos alapvető információkat nyújtja. A képzés pontos címe: „Bevezetés a látássérült személyek info-kommunikációs technológiáiba a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének biztosításához”.
A második képzési programot azoknak az oktatási központoknak ajánljuk, amelyek a saját képzési programjukat informatikai képzéssel is szeretnék kiegészíteni – sok EU-s képzési program esetében ez ma már kötelező. A látássérült embereknek szóló 120 órás, informatikai alapképzésünk tematikája megfelel az ECDL-vizsgák, és így a vonatkozó EU-s pályázati előírások követelményeinek. A tanfolyam megtartását saját oktatóinkkal vállaljuk, és ahhoz rendelkezésre áll a szükséges képernyőolvasó és képernyőnagyító szoftverekkel megfelelően felszerelt tantermünk is. A képzés pontos címe: „Informatikai alapképzés látássérült személyek részére”.
Mindkét akkreditált tanfolyami képzésünket, mint szolgáltatást nyújtjuk az érdeklődő intézmények, partner-szervezetek számára.

II.4. Sikeres pályázataink

1) Nemzeti Civil Alapprogram Működési pályázata 2010. június – 2011. május

Az NCA Országos Hatáskörű Civil Szervezetek Kollégiumától 2010-ben elnyert támogatást az alapítvány irodabérleti díjainak és az alapítványi irodavezető bérének fedezésére fordítottuk.
Az alapítványunk működési költségeire elnyert támogatás: 3.000.000,- Ft.

2) Nemzeti Civil Alapprogram Működési pályázata 2011. június-szeptember

Az NCA Országos Hatáskörű Civil Szervezetek Kollégiumától 2011-ben elnyert támogatást az alapítvány irodabérleti díjainak és az alapítványi munkatársak bérének fedezésére fordítottuk.
Az alapítványunk működési költségeire elnyert támogatás: 2.000.000,- Ft.

3) Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Kollégiumának pályázata

A „Civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának és együttműködésének támogatása” c. pályázatban két vak fiatal speciális informatikai-kommunikációs táborban való részvételének támogatására összesen 310.000 Ft-ot nyertünk el. A programot 2011 júliusában valósítottuk meg.

4) Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Kollégiumának pályázata

Szintén a „Civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának és együttműködésének támogatása” c. pályázatban egy látássérült diák és kísérőjének az egyesült államokbeli NASA űrtáborban való egyhetes részvételének támogatására összesen 615.000 Ft-ot nyertünk el. A programot 2011 szeptemberében valósítottuk meg.

5) Fővárosi Esélyegyenlőségi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság pályázata

A fővárosi önkormányzatnál a Budapesti Látássérültek Esélyegyenlőségi Klubjára (IT Klub) 2010-ben elnyert támogatást a klub előadóinak és segítőinek megbízási díjára, valamint terembérletre fordítottuk. A pályázat célja az volt, hogy havonta egy alkalommal a budapesti és Pest környéki látássérült érdeklődők informatikai témájú előadásokat hallgathassanak meg, megismerkedjenek a speciális szoftverek legújabb kiadásaival és elsajátíthassák a különböző infokommunikációs eszközök használatát.
A programot 2011 májusában zártuk le. Az elnyert támogatás összege: 200.000,- Ft.

6) Főváros Esélyegyenlőségi Bizottságának pályázata

Alapítványunk még 2010-ben 250.000 Ft-ot nyert el a Főváros Esélyegyenlőségi célú bizottsági keretéből egy látó és látássérült informatikusok számára a Városligetben rendezett Tandem-kerékpáros nap költségeinek fedezésére.
Az eseményre 2011. május 14.-én került sor.

7) Budapest Bank Budapestért Alapítvány pályázata

A Budapest Bank Budapestért Alapítvány pályázatán 2011 novemberében 250.000 Ft-ot nyert alapítványunk speciális informatikai tanfolyami képzésekre. A képzéseket 2012 folyamán bonyolítjuk majd le.

8) Magyar Telekom pályázata

A Magyar Telekom pályázati kiírásán egy egy évre szóló, kedvezményes díjcsomagot nyertünk el, mellyel sikerült jelentősen csökkenteni az alapítvány kommunikációs költségeit.

9) Tacmon projekt

A projekt célja egy alacsony költségvetésű, interaktív, szöveges és képi információk megjelenítésére egyaránt alkalmas grafikai, taktilis kijelző kifejlesztése volt látássérült felhasználók számára (EU 7. keretprogram, 218379 sz. támogatási megállapodás). A kutatás-fejlesztési projekt egy alapvetően magyar innováció megvalósítására irányult. A program 2011 októberében eredményesen zárult. A fejlesztés folytatására a konzorcium még 2011 folyamán szintén az EU 7. keretprogramjához új pályázatot adott be. A TACMON projekt keretében elnyert támogatás összesen 7.619 euro volt.

10) Az ERSTE Alapítvány pályázata

2010 végén nyújtottunk be pályázatot az ERSTE Alapítványhoz BeLin fejlesztési projektünkkel. Pályázatunk révén a 2011. évi 11 magyarországi nyertes-szervezet egyikeként tagságot nyertünk az ERSTE Társadalmi Integrációs hálózatában, továbbá ingyenes PR szolgáltatást, a nyertesek számára szervezett kommunikációs képzéseken való ingyenes részvétel lehetőségét és támogatást a 2012-es 1%-os kampányunkhoz.

11) A személyi jövedelemadó 1%-a

A 2010. évi, civil szervezetek számára felajánlható SZJA 1%-ok gyűjtésére sikeres kampányt folytattunk.
Az adó 1%-os felajánlások 2011-ben befolyt összege 749.249,- Ft volt.

II.5. Kommunikációs-tevékenységünk

Megjelenéseink a médiában

A 2011. évben is kiemelt hangsúlyt fektettünk az alapítvány sajtókapcsolatainak ápolására, a látássérült emberek és az informatika kapcsolatának bemutatására. Minden lehetséges csatornán igyekeztünk felhívni a figyelmet az informatika jelentőségére és a látássérült emberek életében betöltött kiemelkedő szerepére. A teljesség igénye nélkül az alábbiakban soroljuk fel azon médiumokat, ahol alapítványunk tevékenységét bemutatták, munkatársaink nyilatkoztak, illetve ahol publikációink megjelentek:

hírvadász.hu, hírek.hu, hír24, hírstart, IT Business, IT figyelő, Köznevelés, Népszabadság, Optikai Magazin, Prím Online, Szemezgetőnk újság, Vakinfo portál, Vakok Világa, Zetapress, Computerworld, Infovilág, Infotér, Euroastra, Népszava, Metropol, Hobby Rádió, IT Café, informatika.hírfal.hu, Magyarországon, sg.hu, Klubrádió, Kossuth Rádió, hup.hu, linux.hu, PC world, Csantanet Rádió, Közelkép Hírügynökség, Civil Rádió, Űrvilág, mitortent.hu

2011 tavaszán több népszerű közösségi weboldalon is megjelent alapítványunk, az Iwiw klubunk és twitteres megjelenésünk mellett a Facebook oldalunk a legkedveltebb, már több mint 300 rajongónk van. Az oldalra heti rendszerességgel kerülnek fel hírek az alapítványt érintő eseményekről, aktuális tevékenységeinkről. 2011 áprilisában indítottuk el közelkép-sorozat nyerteseinkről című rovatunkat, amelyben egy év alatt 24, alapítványunktól eszközadományban részesült vak vagy gyengénlátó felhasználót mutatunk be.

2011-ben elkészült az alapítvány bemutatkozó kisfilmje is, mely a Youtube-on keresztül nemcsak honlapunkon, de az összes jelentős közösségi oldalon megtekinthető.

II.6. Táborok

1) ICC Nemzetközi számítógépes és kommunikációs tábor

A 2011-es, immár 17. Nemzetközi Számítástechnikai és Kommunikációs Tábornak (ICC) az olaszországi Firenze adott otthont. A német és osztrák kezdeményezésként létrejött nemzetközi társulás ma már több mint 30 országot tömörít, köztük hazánkat is. A cél a különböző európai kultúrákból érkezett látássérült középiskolások közösséggé formálása, a számítástechnikai ismeretek gyarapítása, játék, szabadidős tevékenységek és workshopok annak érdekében, hogy mindez elősegítse a felsőfokú oktatásban való integrált részvételüket.

Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány jóvoltából a 17-20 év közötti korosztály képviselői Magyarországról is rendszeresen elutaznak a nyaranta más-más országban megrendezésre kerülő ICC táborokba. A nemzeti koordinátor, Csillag Adrienn kíséretével 2011-ben ketten: Ócsvári Áron Budapest és Hajas Dániel, Székesfehérvár, tartoztak azon szerencsések közé, akik az alapítvány pályázatán elnyerték a részvétel lehetőségét.
A programot pályázati támogatásból, adományokból és az alapítvány saját hozzájárulásából valósítottuk meg, a program költsége összesen 438.040 Ft volt.

2) NASA űrtábor magyar résztvevőkkel

A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) és az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány összefogásával vált lehetővé, hogy 2011-ben is részt vehetett egy látássérült fiatalember a NASA huntsville-i űrtáborában szeptember 25. és október 1. között. A MANT pályázatának nyertese, a 2011-es kiutazó Tóth Gábor, budapesti gimnazista, a Scheiber Sándor Gimnázium tanulója volt.
A részvételi és utazási költséget az NCA Nemzetközi Kollégiuma finanszírozta, a program teljes költsége összesen 615.000 Ft volt.
Alapítványunk önkéntes kísérőt biztosított a látássérült résztvevő számára az út és a tábor idejére.

II.7. Lapról hangra közösségi kezdeményezés

A Lapról hangra egy közösségi kezdeményezés, melyet az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány, az Action Coach Magyarország, a VOSZ-KMRSZ és a Lions Thököly Csoportja azzal a céllal hozott létre, hogy önkéntesek felolvasása révén hozzáférhetővé tegyen a vak és gyengénlátó emberek számára olyan újságokban, folyóiratokban megjelenő írásokat, amelyek csak nyomtatott formában olvashatóak. A vak és gyengénlátó emberek számára ugyanis a legújabb technikai vívmányok mellett is maradnak olyan napi-, heti- és havilapok, amelyek az interneten, a képernyőolvasó és nagyító programok segítségével egyáltalán nem, vagy csak nehezen hozzáférhetőek. A Webconsult cég nagyvonalú portálfejlesztési és a WebMűhely Kft. tárhely biztosítási felajánlásának köszönhetően 2011 októberében, a Fehér Bot Nemzetközi Napja alkalmából útnak indított közösségi összefogásnak csupán az egyik célkitűzése az, hogy hozzájuttassa a vak és gyengénlátó embereket a modern technika és az önkéntes felolvasók révén a www.laprolhangra.hu weboldalon keresztül meghallgatható és letölthető újságcikkekhez.

A weboldal teljesen akadálymentes, azok a felhasználók is könnyen eligazodhatnak rajta, akik nem rendelkeznek jelentős számítástechnikai ismeretekkel. Az áttekinthető szerkezet és a honlapon olvasható útmutató segítségével a felolvasók könnyen megtalálják, hogyan tölthetik fel a cikkeket, a regisztrált és igazoltan látássérült felhasználók pedig egyszerűen böngészhetnek a katalógusban. Az információnyújtás és –szerzés mellett nagyon fontos, hogy a portál nem csupán a közvetlen, a cikkek meghallgatásával történő ismeretgazdagítást teszi lehetővé, hanem - közvetetten, a felolvasók és a látássérült olvasók párbeszéde révén – hozzájárul az előítéletek lebontásához is mindkét oldalon. A Lapról hangra tehát nem csupán egy olvasói és felolvasói portál, hanem egy közösség is, amelynek tagjait nem a látás vagy annak hiánya, hanem az olvasás szeretete és a legkülönbözőbb témák iránti közös érdeklődés köti össze.

Megtalálhatók a felolvasók között az iskolásoktól kezdve, a dolgozókon át a nyugdíjasokig mindazok, akik szívesen adják az idejüket és a hangjukat ahhoz, hogy eljussanak a vak és gyengénlátó emberekhez azok az aktualitások és olyan, hetekkel, hónapokkal a megjelenés után is érdekes írások, amelyeknek az elolvasása egyébként talán egyáltalán nem lenne lehetséges a számukra.
További céljaink közé tartozik a Lapról hangra népszerűsítése a felolvasók és az olvasók körében egyaránt, az oldal szolgáltatásainak bővítése és az, hogy később esetleg valóságos találkozások, programok révén is összetartsuk és gyarapítsuk ezt az egymásra figyelő, állandóan megújuló közösséget.

II.8 Adományozóink

Alapítványunk 2011-ben is nagy örömmel fogadta és adományozta tovább a cégektől és magánszemélyektől beérkezett pénzbeli és tárgyi eszköz adományokat, felajánlásokat.

Legnagyobb tartós adományozóink 2011-ben a Nuance-Recognita Zrt., a Docler Holding, a NetLock Kft., a NetAcademia, a Microsoft és a Freedom Scientific voltak, de támogatóként köszönetet mondunk a Budakeri Kft.nek, az Econorm-nak és számtalan magánadományozónak is, akik felajánlásaikkal segítették adományozási tevékenységünket és táborozás-támogatási munkánkat.

III. Az Infoalap szoftverhonosítási és fejlesztési tevékenységei

III.1. Szoftverek honosítása

1) JAWS for Windows 11.0 képernyőolvasó és MAGic 11.0.4 képernyőnagyító program

2011 decemberében jelentettük meg a JAWS 11.0 képernyőolvasó program és a MAGic 11.0 képernyőnagyító program 64 bites változatát.
Annak érdekében, hogy a vak és gyengénlátó emberek a legkorszerűbb programokat tudják használni a munka és tanulás során, az alapítvány honosította a JAWS for Windows 11.0 képernyőolvasó és a MAGic 11.0 képernyőnagyító program 64 bites változatát is. További funkciókkal és hibajavításokkal bővültek a 32 bites verziók is.
A JAWS for Windows képernyőolvasó program a vak emberek számára a számítógépen történő munkavégzés nélkülözhetetlen kelléke. Kiválóan együttműködik a Windows-zal, hallhatóvá teszi a számítógép képernyőjén látható információkat. A MAGic képernyőnagyító program pedig akár 36-szoros mértékben is képes felnagyítani a számítógép monitorán látható tartalmat. Lehetővé teszi a gyengénlátó emberek számára, hogy úgy használják a számítógépet, mint a jól látók, sőt kiválóan működik a JAWS képernyőolvasó program mellett is.
A MAGic program új változatának legfontosabb újdonsága a kétmonitoros rendszerek használatának lehetősége. A kétmonitoros alkalmazás áttekinthetőbbé teszi a számítógép használatát úgy, hogy az egyik képernyőn a normál méretű kép, a másikon a nagyított kép látható. A szoftver kiegészítőjeként megvásárolható speciális MAGic billentyűzettel egyszerűen használható a program összes funkciója.

2) AMIS 3.1.2 DAISY-lejátszó szoftver

Az AMIS DAISY-lejátszó szoftver a DAISY konzorcium gondozásában jelenik meg, amelynek első, magyar nyelvre honosított változatát 2011 novemberében adta közre alapítványunk. A program a gyengénlátó emberek számára is megfelelő, a vak emberek számára pedig a használata képernyőolvasó program nélkül is megoldható az AMIS saját meghangosítása segítségével. A JAWS for Windows-felhasználóknak ugyanakkor kedvező a programhoz újonnan megjelent szkript, ami biztosítja a JAWS és az AMIS optimális együttes használatának lehetőségét. A JAWS-szkript a JAWS honosított változatainak frissítéseként tölthető le.
Az AMIS program magyar nyelvű változata ingyenesen érhető el az alapítvány honlapjáról, reményeink szerint megjelentetése egy újabb lépés ahhoz, hogy az olvasás mindenki számára elérhető időtöltés legyen!

3) TALKS & ZOOMS 5.2x mobiltelefonos képernyőolvasó és nagyító program

A Nuance cég TALKS&ZOOMS programcsomagjának fejlődése a 2011-es évben sem állt meg.

2011 márciusában jelentettük meg a TALKS&ZOOMS mobiltelefonos képernyőolvasó és képernyőnagyító szoftver 5.20-as verziójának magyar nyelvű változatát. A Nuance TALKS 5.20 az első képernyőolvasó szoftver, amely támogatja az új Symbian^3 platformot futtató legújabb Nokia okostelefonokat, de ugyanezen készülékeken azonban a ZOOMS képernyőnagyító szoftver még nem érhető el.
Ez a verzió támogatja először az Ovi Maps navigációs szoftver használatát, de számos egyéb újdonságot és javítást is tartalmaz, támogatja például a Nokia internet rádió szoftvert, javult a naptár és az e-mail használat.
A Talks&Zooms 5.21 honosított változatát 2011 augusztusában tettük közzé. Az új verzió főbb újdonságai: új Vocalizer hangok, valamint új támogatott készülékek, az új webböngésző és a Symbian^3 operációs rendszer jobb támogatása.
2011 októberében jelentettük meg a Talks&Zooms 5.22 magyar nyelvű változatát. Az új verzió fő újdonsága, hogy támogatja a Symbian^3 telefonokon elérhető Anna nevű új operációs rendszer frissítést.
A TALKS&ZOOMS 5.2x verziókra ingyenesen, új licensz vásárlása nélkül frissíthetnek azok a prémium licensszel rendelkező felhasználók, akik a szoftvert 2007. november 13-a után vásárolták.

III.2. Saját fejlesztések

1) DEX 2.0

A Vodafone Magyarország Alapítvány támogatásával lehetőségünk nyílt a 2007-ben megjelent Dramatizált Elektronikus Könyv Szerkesztő és Hangoskönyv-konvertáló (DEX) programunk 2.0 változatának kifejlesztésére. Az új verzió lehetővé teszi többnyelvű szövegek hanganyaggá (MP3) és DAISY könyvvé történő konvertálását, valamint azt is, hogy felhasználóink dokumentumaikat Braille formátumúvá alakíthassák. Az így elkészült Braille-dokumentum az irodalmi Braille írásrendszernek megfelelően megjeleníthető Braille-kijelzőn, vagy kinyomtatható Braille-nyomtatón. A DEX 2.0 program fejlesztését még 2010-benkezdtük el, és 2011 márciusában, egy sajtótájékoztató keretében adtuk közre az elkészült szoftvert.

Azonban a fejlesztést nem állítottuk le, hanem felhasználóink igényei és visszajelzései alapján bővítettük, finomítottuk a DEX szolgáltatásait. A továbbfejlesztett szoftvert 2.2-es verzió megjelöléssel adtuk ki 2011 novemberében. A DEX mindkét (2.0 és 2.2) teljes értékű verzióját ingyenesen tettük elérhetővé alapítványunk honlapjáról.

2) Beszélő Linux (BeLin) 2.5

Az alapítvány a Beszélő Linux, azaz a BeLin 1.0 kifejlesztésével 2008 őszétől elérhetővé tette a látássérült emberek számára is az ingyenes Linux operációs rendszer kínálta lehetőségeket.
Alapítványunk kiadásában 2011. szeptemberében megjelent a Beszélő Linux disztribúció legfrissebb kiadása, a BeLin 2.5. Az elmúlt évek során számos, látássérült emberek által gyakran használt alkalmazás vált elérhetővé a BeLinben, ilyen például az állandóan tökéletesített nagyító és képernyőolvasó program, az internetböngésző és levelezőszoftverek vagy a vakbarát játékok használatának lehetősége.
Az 1.5-ös verzió korábban elnyerte az IT Business Leadership Award-díját, ahol a zsűri indoklásában kiemelte a BeLin társadalmi hasznosságát, és azt, hogy hozzájárul az informatika és a számítógép-használat szélesebb körű elterjedéséhez. Szakembereink 2011-ben, a BeLin 2.5-ös változatában is több hasznos újítással örvendeztették meg a felhasználókat. Ezek közül a legjelentősebbek az alábbiak:
A BeLin 2.5 verziója az Orka képernyőolvasó legfrissebb változatát tartalmazza, amely számos új szolgáltatást nyújt, lényegesen kényelmesebbé téve a Linux operációs rendszer és alkalmazásainak használatát egy látássérült felhasználó számára. A képernyőolvasó szoftver beszédkimenetét adó Espeak beszédszintetizátor szintén jelentős fejlődésen ment keresztül az előző kiadás óta.
A hangoskönyv konverter egy új és rendkívül hasznos alkalmazás, amely különböző szöveges fájlformátumokból (TXT, DOC, ODF, PDF és HTML) képes mp3 formátumú hangoskönyveket előállítani, ahol beállítható a felolvasás beszédsebessége és hangmagassága, valamint kiválasztható idegen nyelv is a felolvasáshoz. Az alapítványunk vezetésével elkészült szoftver nemzetközi sikerét mutatja, hogy angol, német és cseh nyelvre is honosították.
Magyarországon most először jelenik meg olyan, a Linux használatát bemutató tananyag, amely kifejezetten a látássérült emberek igényei alapján készült. A speciális tananyag továbbá eleget tesz a nemzetközi ECDL követelményeknek is, mivel felöleli a második ECDL modul (Operációs rendszerek) teljes követelményrendszerét. Ez alapján egy látássérült ember akár otthon egyedül, akár tanfolyami keretek között eredményesen készülhet fel az ECDL modulvizsga sikeres teljesítésére.
A BeLin 2.5 és az ECDL alapú tananyag ingyenesen tölthető le alapítványunk honlapjáról.
Reméljük, hogy a látássérült emberek körében egyre népszerűbb lesz ez az új, mindenki számára ingyenes és akadálymentes disztribúció.

3) TACMON

A TACMON projekt célja egy alacsony költségvetésű, interaktív, szöveges és képi információk megjelenítésére egyaránt alkalmas grafikai, taktilis kijelző kifejlesztése látássérült felhasználók számára (EU 7. keretprogram, 218379 sz. támogatási megállapodás). A kutatás-fejlesztési projekt egy magyar innováció megvalósítására irányult, a program 2008 novemberétől 2011 októberéig tartott 12 európai ország 20 cégének, intézményének részvételével. Korábbi szakmai tapasztalataira építve az alapítvány aktívan bekapcsolódott a rendszerspecifikációba és támogatta a technológia optimalizálását közvetlen értékelés-visszacsatolás révén. A hardver és a szoftverfejlesztésben is segítséget nyújtottunk ergonómiai szempontok kiértékelése és aktív rendszertesztelés révén. Az alapítvány részt vett a projekt eredményeinek regionális kiállításokon, bemutatókon, konferenciákon való terjesztésében is.
A projekt folytatására a konzorcium pályázatot nyújtott be, így reményeink szerint 2012-ben is folytatódni fog a fejlesztés.

IV. Az Infoalap értékesítési tevékenysége és szakmai szolgáltatásai

1) Hardver és szoftver értékesítés

Alapítványunk 2003-ban egyedüli forgalmazói felhatalmazást (Sole distributor) kapott a speciális szoftver és hardver eszközöket gyártó és forgalmazó amerikai Freedom Scientific cégtől. Ezt követően 2007-ben az AI Squared és 2009-ben a Nuance szoftverfejlesztő cégekkel állapodtunk meg termékeik magyarországi forgalmazásáról. A disztribútori megállapodásoknak köszönhetően alapítványunk 2011-ben három jelentős segítő technológiai fejlesztő és forgalmazó cég hazai képviseletét látta el, és közvetítette termékeiket a hazai látássérült személyek és intézmények részére.

Nonprofit szervezetként a vállalkozási tevékenységeinkből származó jövedelmünket az alapítvány közhasznú céljainak megvalósítására, valamint működési költségeink finanszírozására fordítjuk.

Ahogy a korábbi években, 2011-ben is elsősorban az info-kommunikációs akadálymentesítést felvállaló cégek és intézmények, illetve könyvtárak voltak alapítványunk vásárlói. Ezen kívül a 2008 őszén bevezetett 25-50%-os árkedvezményt biztosító speciális árlista egyre több látássérült magánszemély számára teremtett lehetőséget termékeink megvásárlására 2011-ben. Kuratóriumunk döntése értelmében alapítványunk a látássérültség alanyi jogán biztosítja a kedvezményes árat a vak és gyengénlátó személyek részére. 2011-ben összesen 53 látássérült magánszemély vásárolt szoftvereket (Talks&Zooms és MAGic), valamint kézinagyítókat ( RUBY és A-MAX), illetve Braille-kijelző készüléket alapítványunktól.

A 2011-es év újdonságaként a forgalmazott képernyőnagyító MAGic és ZoomText szoftverekhez kiegészítő eszközként billentyűzetet fejlesztettek a gyártók, amelyek értékesítését Alapítványunk tavasszal kezdte meg. A MAGic és ZoomText képernyőnagyító szoftverekhez kifejlesztett billentyűzeteket a nagyméretű feliratok és funkcióbillentyűk használata jellemzi, amelyek a szoftverek gyors és egyszerű használatát teszik lehetővé a gyengénlátó felhasználók részére.
A gyengénlátó és idősebb korosztályhoz tartozó célcsoport részére kezdtük el árusítani a Klasszik (W03) duál SIM kártyás mobiltelefont.
A Freedom Scientific cég kifejlesztette a TOPAZ asztali olvasó TV új modelljét, amelyben technikailag egyesítették a felhasználók tapasztalatait, kiterjesztették az eszköz működési területét. Az új TOPAZ XL modell rendelkezik beépített PC kapcsolattal, 180 fokban elforgatható monitorral, illetve más egyéb apró technikai, műszaki változáson túl külsejében is megújult az eszköz.
December elejére elkészült a JAWS és MAGic szoftverek 64 bites Windows 7 Operációs rendszerrel kompatibilis változata, azóta ezt a verziót forgalmazzuk.

Belföldi értékesítésünk árbevétele 2011-ben 85,7 millió Ft volt.

2) Informatikai szolgáltatások a Vakok Állami Intézete részére

2011 szeptember végéig, kilenc hónapon át folyamatos rendszergazdai jelenléttel látták el munkatársaink a Vakok Állami Intézete (VÁI) informatikai rendszerének üzemeltetését. A heti 60 órában nyújtott szolgáltatás keretében a kiszolgáló (szerver) számítógép és a lendületesen növekvő számú munkaállomások menedzselése mellett ügyféltámogatást is biztosítottunk az intézet munkatársai számára.

Vezető rendszergazdánk szeptemberi távozása miatt nem tudtuk tovább felvállalni az üzemeltetési feladatok teljes körét, ezért közös megegyezéssel úgy módosítottuk szolgáltatási szerződésünket, hogy 2011 október 1-től csak eseti alapú és rövidtávú rendszergazdai helyettesítési feladatokat vállalunk fel.

2011 ugyanezen időszakában, a korábbi évekhez hasonlóan, alapítványunk látta el a Vakok Állami Intézete honlapjának karbantartási, tartalomfeltöltési feladatait. Mindvégig biztosítottuk, hogy a honlap (http://www.vakokintezete.hu) megfeleljen a W3C WCAG 2.0 internetes akadálymentességi útmutató követelményeinek.

Budapest, 2012. május 22.

Szuhaj Mihály
elnök

 

Nyomtatás gomb Nyomtat