Bemutatkozás » Közhasznúsági jelentések » Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006

A 2006-os közhasznúság jelentés letöltése

Az alábbiakban a közhasznúsági jelentés röid tartalmi beszámoló részét olvashatja el.

1. Bevezetés

1.1 Az alapítók neve és székhelye:
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 47., képviselője Dr. Szőke László elnök) (MVGYOSZ),

Nuance-Recognita Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Részvénytársaság, mint az SZKI Recognita Részvénytársaság jogutódja (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 141., képviselője: Dr. Reszler Ákos vezérigazgató)

1.2 A Nuance-Recognita Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Részvénytársaság a Ptk-ban meghatározott alapítói jogainak teljes körű gyakorlására a Ptk. 74/C. §-ának (7) bekezdése alapján az MVGYOSZ-t hatalmazta fel.

1.3 Az alapítvány elnevezése, székhelye:
"Informatika a látássérültekért" Alapítvány
Az alapítvány rövidített neve: Infoalap
Az alapítvány székhelye: 1146 Budapest XIV. ker. Hermina út 47.
Az alapítvány telephelye: 1143 Budapest, Ida utca 7.

Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány a Recognita Alapítvány – Számítástechnika a vakokért nevű alapítvány (eredeti bírósági nyilvántartási száma: 248. Fővárosi Bíróság, 8. Pk. 62.408/3) (Recognita Alapítvány) egyetemes jogutódja, mivel a bíróság elrendelte a két említett alapítvány egyesítését az alapítók közös kérelmére mégpedig úgy, hogy az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány magába fogadja a Recognita Alapítványt, és a Recognita Alapítványt a bíróság törölte a nyilvántartásból.

1.3 Az alapítvány kezelőszerve és legfőbb döntéshozatali testülete az öttagú kuratórium.
Az alapító 2006. szeptember 1. napjától 5 éves határozott időre a következő összetételű kuratóriumot jelölte ki:

-Szuhaj Mihály (a kuratórium elnöke)
-Fábri Tímea
-Helesfai Katalin
-Mednyánszki Judit
-Sinka Imre

1.4 a felügyelő bizottság tagjai
Az alapító az alapítvány felügyeletére háromtagú felügyelő-bizottságot rendel határozatlan időre:

- Dr. Bálint Éva
- Bódogh Zoltán Imréné
- Helfenbein Henrik

1.5. Az alapítvány célja és feladata:

1.5.1 Az alapítvány célja, hogy a Magyarországon élő látássérült embereket a szükséges segédeszköz-szoftverekkel ellátott, korszerű számítógépes rendszerekhez - beleértve a számítógép működési elvén alapuló és azt felhasználó eszközöket, berendezéseket, hardvereket, szoftvereket is - juttassa. Az alapítvány nem zárkózik el a Magyarország határain kívül élő, igazoltan magyar anyanyelvű látássérültek támogatásától sem.

A) Az alapítvány a számítástechnika (hardver és szoftver) legújabb eredményeinek hozzáférhetővé tételével biztosítani kívánja a látássérült emberek sikeres részvételét az oktatásban és képzésben, növelni kívánja a számukra elérhető munkalehetőségek számát és javítani munkahely megtartási esélyeiket, valamint lehetővé szeretné tenni még teljesebb körű kultúrálódásukat, szabadidős kikapcsolódásukat.

B) Az alapítvány ösztönözni szeretné a számítástechnikával foglalkozó, vagy azt felhasználó cégeket, hogy termékeikkel, vagy a felhasználásból már kivont eszközeikkel támogassák az alapítvány fenti céljainak megvalósítását.

C) Az alapítvány támogatni kívánja azokat a hazai természetes és jogi személyeket, vagy jogi személyiség nélküli szervezeteket, akik olyan szoftvereket, vagy hardverelemeket fejlesztenek, amik a látássérült emberek számára segédeszközül szolgálhatnak.

1.5.2. E célok megvalósítása érdekében, feladatát képezi a szükséges anyagi források megszerzése adományok gyűjtése, tartós támogatók szerzése, valamint pályázatokon való részvétel útján.

2. Az alapítvány 2006. évi közhasznú tevékenységének rövid összefoglalása

2006 volt az Alapítvány működésének hatodik éve, melyet az alábbi tevékenységek jellemeztek:

2.1 Optikai karakterfelismerő programok adományozása

A Nuance-Recognita Rt-vel, a Recognita optikai karakterfelismerő szoftvercsalád gyártójával kötött megállapodás alapján 2001. májusától a Recognita Alapítvány helyett már az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány végzi a cég szoftvereinek adományozását. E munka eredményeként 2006-ban 16 látássérült magánszemély kapott Omnipage Pro 14.0 optikai karakterfelismerő programot és további 40 fő pályázatát regisztráltuk, akik 2007. tavaszán vehették át nyereményüket. Magánszemélyek a pályázati kiírásban foglalt feltételek fennállása esetén ingyenesen pályázhatnak. Az elnyert OCR szoftvereket kuratóriumunk döntése értelmében ingyenesen bocsátjuk a pályázók rendelkezésére. A Nuance-Recognita Rt., alapítványunk kiemelt támogatója, immár tizenhét éve támogatja a hazai látássérülteket optikai karakterfelismerő szoftvereinek térítésmentes felajánlásával.

Az adományozás 2006. évi értéke: 648.288 Ft.

2.2 Képernyőnagyító programok adományozása

Alapítványunk 2005-ben honosította a Freedom Scientific cég MAGic képernyőnagyító szoftverét, amelyre még abban az évben adományozási pályázatot írt ki. A 46 nyertes közül 2005-ben 38-an, míg 2006-ban 8-an vették át a MAGic 9.3 Standard verziójú képernyőnagyító programot. Valamint a két Zoomtext 8.0 verziójú képernyőnagyító program nyertese is csak 2006. januárjában vette át nyereményét.

Mellettük egy gyengénlátó magánszemély és a budapesti Gyengénlátók Általános Iskolája kapott alapítványunktól egy-egy MAGic 9.3 Professional képernyőnagyító programot, valamint az iskola a 2005-ben - szintén alapítványunktól kapott - 8 db MAGic 8.0 verziójú programját frissítettük az aktuális magyar nyelvű változatra.

Az adományozás 2006. évi értéke: 919.068 Ft.

2.3 A JAWS for Windows 6.20 képernyőolvasó program adományozása

Alapítványunk 2005-ben honosította a JAWS for Windows képernyőolvasó program 6.20 verzióját, amely a programcsalád harmadik magyar nyelvű tagja lett. Az ugyanazon évben meghirdetett adományozási pályázaton a program 75 db Standard változatú licenszét adományoztuk látássérült magánszemélyek részére. A nyertesek közül 65-en 2005-ben, míg 10-en 2006-ban vették át nyereményüket.

2006 májusában a Gyengénlátók Általános Iskolája részére adományoztunk 1 db JAWS (5 licenszes helyi csomag) Standard verzióról Professionalre frissítést.

Az adományozás 2006. évi értéke: 1.058.363 Ft.

2.4 Használt számítógépek adományozása

2005-ben Alapítványunk pályázati úton összesen száznégy használt számítógép konfigurációt adományozott látássérült embereknek. Az átvizsgált és kijavított Pentium III-as számítógépek nyertesei decemberben vehették kézhez az értesítőt. A kiírásban szereplő Pentium II-es konfigurációk helyett egy kategóriával fejlettebb, Pentium III-as asztali PC-ket és hordozható számítógépeket szállíttattunk házhoz 2006 tavaszán.

Az adományozás 2006. évi értéke: 2.433.000 Ft.

2.5 Digitális diktafonok adományozása

A Nuance-Recognita Rt. 2006-ban több száz Cenix és Simsline márkájú digitális diktafon adományozásával támogatta alapítványunkat. A cég felajánlásának köszönhetően ezen készülékekkel tudtuk jutalmazni azokat a látássérült számítógép felhasználókat, akik a 2006-ban két alkalommal is meghirdetett adatgyűjtő kérdőíveinket kitöltötték és visszajuttatták szervezetünkhöz.

A 2006 tavaszán indított felmérést középiskolák és felsőoktatási intézmények gyengénlátó tanulói között végeztük. A kutatás célja az volt, hogy megismerjük, ez a tanulói csoport hogyan és milyen célra használja a számítástechnikai eszközöket. A 72 megszólított tanuló közül 36-an válaszolták meg kérdőívünket, ők egy-egy 20.000 Ft értékű Cenix márkájú digitális diktafont kaptak alapítványunktól, amelyeket postai úton juttattunk el részükre.

A 2006. őszén indított felmérés célcsoportját már nem szűkítettük csupán a tanulókra, hanem a rendszeresen számítógépet használó vak és gyengénlátó emberek körében szerettünk volna hasonlóan tájékozódni. A honlapunkon közzétett kérdőívet 4 hét alatt több mint 500-an töltötték ki és juttatták vissza hozzánk elektronikus vagy hagyományos postai úton. A felhívásban az első 400 válaszadónak ajánlottunk fel egy-egy digitális diktafont, és végül 402 db készüléket adományoztunk a leggyorsabb beküldők számára.

A kiértesítő leveleket decemberben vehették kézhez a szerencsés válaszadók, míg a 20.000 Ft értékű készülékeket 2007. február és március során juttattuk el hozzájuk. A felmérés során összegyűjtött információkra azért van szükségünk, hogy támogatási tevékenységünket a lehető leghatékonyabban végezzük, olyan eszközöket bocsássunk a felhasználók rendelkezésére, amelyeket eredményesen tudnak alkalmazni a tanuláshoz, munkavállaláshoz vagy a szabadidő eltöltéséhez. A válaszokat arra is felhasználtuk, hogy átfogó képet kapjunk a látássérültek informatikai felkészültségéről és számítógép használati szokásairól.

Az adományozás 2006. évi értéke: 720.000 Ft.

A 2006. évi közhasznú tevékenységünk során használt Pentium III asztali és hordozható számítógépeket, képernyőolvasó és képernyőnagyító valamint optikai karakterfelismerő szoftvereket, továbbá digitális diktafonokat adományoztunk vak és gyengénlátó embereknek együttesen 5.778.719, Ft értékben.

3. Alapítványunk által nyújtott támogatások és szolgáltatások

3.1. Támogatás a FOKA P26/3 kódjelű pályázatán induló látássérültek számára

A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006. áprilisában „Önálló életvitelt segítő eszközök beszerzésének támogatása látássérült személyek részére”címmel (kódjel: P26/3) pályázati felhívást tett közzé. A maximálisan ötvenezer forint értékben elnyerhető támogatás sok vak és gyengénlátó ember számára teremtett lehetőséget életvitelét megkönnyítő eszköz megvásárlására. Az alapítványunknál forgalmazott speciális informatikai eszközök esetében a vásárolni szándékozók által fizetendő önrész csökkentése érdekében akciós árajánlatot dolgoztunk ki teljes termékpalettánkra. Az ily módon összeadódó vásárlási támogatás és kedvezményes árképzés töredékére csökkentette a vásárlók által fizetendő önrészt, több esetben teljesen ingyenessé téve a kiválasztott hardver vagy szoftverterméket.
A nagy számú érdeklődő miatt két alkalommal is résztvettünk a VGYKE által szervezett eszközbemutatón, akciós árajánlatunkat pedig honlapunkról is letölthetővé tettük. Végül 86 FOKA pályázati nyertes vette igénybe az alapítványunk által felkínált kedvezményes vásárlási lehetőséget.

A látássérült vásárlóink részére biztosított árkedvezmény mindösszesen 733.677 Ft volt.

3.2 Nemzetközi számítógépes tábor Németországban

Augusztus 5-12 között került megrendezésre a 2006. évi ICC tábor Németországban. A tábor programján szereplő témák voltak pl. külföldi továbbtanulási lehetőségek, önálló életvezetés, a speciális informatikai eszközök használatával való ismerkedés. Mivel a tábor nyelve angol, ezért a 17-20 éves résztvevőknek legalább középfokú szinten érteniük és beszélniük kell a nyelvet.

Mivel 2006. elején az ICC kezdeményezésnek nem volt hivatalos magyarországi képviselete, és a tábor célja jól illeszkedik alapítványunk célkitűzéseihez, ezért a kuratórium döntése értelmében felvállaltuk a hazai szervezés és lebonyolítás hátterének biztosítását, valamint három látássérült fiatal részvételi díjának és egy kísérő útiköltségének támogatását. Klein Anikó önkéntesként végezte a toborzás/kiutazás szervezését és lebonyolítását Csillag Adrienn segítségével. Anikó sikeres szponzor keresésének köszönhetően végül hét látássérült fiatal és két kísérő képviselhette Magyarországot a nemzetközi számítógépes táborban. A táborról további részletek olvashatóak a http://www.icc-camp.info honlapon.

A projekten belül alapítványunk költségvetése 1.097.408 Ft volt.

3.3 Speciális informatikai ügyfélszolgálat

Alapítványunk 2004. óta biztosít speciális informatikai ügyfélszolgálatot a vak és gyengénlátó számítógép felhasználók és az érdeklődők számára. A szolgáltatást 2006. augusztus 31-ig az MVGYOSZ-szal közös finanszírozásban nyújtottuk, ezt követően pedig önállóan biztosítjuk valamennyi hozzánk forduló látássérült emberszámára. A kedden és csütörtökön 9-17 óra között nyitva tartó ügyfélszolgálat személyesen, telefonon, e-mailben vagy Skype-on is elérhető látássérült ügyfélszolgálatos kollégánk.

4. Elnyert pályázatok

4.1 Működési költség támogatás (NCA)

Sikeresen pályáztunk a Nemzeti Civil Alapprogram Országos Hatáskörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma által kiírt 2006. évi működési pályázati felhívására. Az elnyert támogatást, melynek összege 2.200.000 Ft volt, alapítványunk 2006. évi bérjellegű kiadásaira és könyvelési költségeire fordítottuk.

4.2 Működési költség támogatás (Budapest, Zuglói önkormányzat)

Sikeresen pályáztunk a Budapest XIV. ker. önkormányzat 2006. évi felhívására. Az elnyert támogatást – 250.000 Ft-ot – alapítványunk 2006. évi irodabérlési költségeire fordítottuk.

4.3 Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma

Az NCA a civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának erősítésére, nemzetközi tevékenységének támogatására kiírt pályázatán sikeresen vettünk részt. Az elnyert 300.000 Ft támogatásból alapítványunk két kuratóriumi tagjának és egy munkatársának részvételét finanszíroztuk a frankfurti SightCity nemzetközi látássérültügyi informatikai konferencia és kiállítás 2007 májusában tartott rendezvényén.

4.4 Országos Foglalkoztatási Alap

Sikeresen vettünk részt az OFA "Nonprofit szervezetek humán-erőforrás fejlesztésének támogatása" című pályázatán. Az elnyert 375.263 Ft támogatásból alapítványunk két munkatársának tanfolyami továbbképzését, valamint szakkönyvek, ill. szótárprogramok beszerzését finanszírozzuk.

4.5 Főváros Együtt, egymásért Bizottsági keret

Sikeresen pályáztunk a Fővárosi önkormányzatnál fénymásoló berendezésünk korszerűbb készülékre cserélése ügyében. Az elnyert 144.000 Ft támogatásból korábbi fénymásoló gépünket annak korszerűbb változatára, egy Rico Afficio 450 modellre cseréltük.

4.6 HEFOP Látótér projekt

Az MVGYOSZ alapítványunkkal konzorciumban 2005-ben sikeresen pályázott a HEFOP-nál a Látótér című projektötlettel, amely 36 látássérült ember non-profit ügyintéző és non-profit menedzser képzését tűzte ki célul. A HEFOP-2.3.1-05/1.-2005-10-0030/2.0 számú projekt 2006. júliusában indult. A toborzás és kiválasztás után október közepén kezdődött az informatikai oktatási alprojekt, amelynek lebonyolítását vállaltuk fel. A 120 tanórás tanfolyamok 2007. január végén fejeződtek be. A résztvevők számára kötelező belső vizsgát követően arra is lehetőséget kínáltunk, hogy az érdeklődők ECDL modulvizsgákat tehessenek a Vakok Általános Iskolájában. A 16 próbálkozó közül 10 főnek sikerült ECDL Start bizonyítványt szereznie támogatásunkkal.
A projekten belül alapítványunk költségvetése 6.472.727 Ft volt.

5. Vállalkozási tevékenység

5.1 Tananyag konverzió

A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete felkérésére részt veszünk az egyesület az európai üzleti asszisztenseket képző projektjében, alapítványunk a képzés tananyagának vakbarát formátumra alakítását vállalta a látássérült tanulók számára. A konverzióban a felkérésünkre több alvállalkozó (MVGYOSZ Braille-nyomdája és Hangstúdiója) és külsős szakember is részt vett. A felkérésnek megfelelően a tananyag adott részeit alapítványunk négyféle formátumban (elektronikus, Braille, felolvasott és nagyított síknyomtatású) is előállította.

A projekt költségvetése alapítványunk számára: bruttó 3.339.333 Ft volt.

5.2 Szoftver értékesítés

Miután alapítványunk elvégezte a JAWS for Windows 4.02 program honosítását, 2003. novemberben kizárólagos képviseleti megbízást (Sole distributor) kaptunk a gyártó és forgalmazó amerikai Freedom Scientific cégtől. Ennek értelmében kizárólagos forgalmazóként értékesítjük a cég termékeit Magyarországon. Vásárlóink elsősorban az info-kommunikációs akadálymentesítést felvállaló cégek, intézmények voltak.

Nonprofit szervezetként a vállalkozási tevékenységeinkből származó jövedelmünket az alapítványi célok megvalósítására, valamint működési költségeink finanszírozására fordítjuk.

5.3 Tanfolyamok munkaügyi központok és könyvtárak munkatársai számára

A könyvtárak és munkaügyi központok számára meghirdetett infokommunikációs pályázatoknak köszönhetően több intézmény vásárolt nálunk JAWS és MAGic programokat. Ezek használatának elsajátítása igényként merült fel a dolgozók körében, ezért az intézmények tanfolyamok tartásával bíztak meg bennünket.

5.4 Használhatósági tanulmány a Külügyminisztérium honlapjáról

A Külügyminisztérium Informatikai Osztálya kérte fel alapítványunk munkatársait, hogy készítsenek használhatósági tanulmányt a minisztérium honlapjáról, illetve működjenek közre a honlap vakbaráttá tételében.

A projekt költségvetése: bruttó 70.000 Ft volt.

5.4 Call center ügyintézők képzése, kísérleti projekt

A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány vezetésével 2004 óta folyó projektben az alapítvány jelenlegi munkatársai még mint az MVGYOSZ munkatársai vettek részt. A projekt záró szakaszában az NGYIK immár az alapítványt kérte fel egy munkaadóknak szóló, illetve egy honlappal kapcsolatos használhatósági tanulmány megírására, valamint a korábban elkészült tananyagok elemzésére.

A projekt költségvetése alapítványunk számára: bruttó 800.000 Ft volt.

5.5 Cisco CCNA tananyagfejlesztés és képzés látássérültek részére

A HTTP Alapítvány kezdeményezésére indult el a Cisco CCNA képzési rendszer adaptálása látássérült felhasználók részére. Az alapítvány megbízásából készítettük el a CCNA tananyag első szemeszteréhez a látássérültek számára szükséges kiegészítő tananyagokat, valamint koordináltuk két látássérült tanuló első szemeszteres képzését a Budapesti Műszaki Főiskolán.

A projekt költségvetése alapítványunk számára: bruttó 1.125.000 Ft volt

Budapest, 2007. május 30.

Szuhaj Mihály
elnök

Nyomtatás gomb Nyomtat