Bemutatkozás » Közhasznúsági jelentések » Közhasznúsági jelentés 2004

Közhasznúsági jelentés 2004

Az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány kuratóriuma megtárgyalta és elfogadta az alapítvány 2004. évre vonatkozó alábbi közhasznúsági jelentését:

1. Bevezetés

Az alapítvány célja, hogy a Magyarországon élő látássérült embereket a szükséges segédeszköz-szoftverekkel ellátott, korszerű számítógépes rendszerekhez juttassa.

Az alapítvány a számítástechnika (hardver és szoftver) legújabb eredményeinek hozzáférhetővé tételével biztosítani kívánja a látássérült emberek sikeres részvételét az oktatásban és képzésben, növelni kívánja a számukra elérhető munkalehetőségek számát és javítani munkahely-megtartási esélyeiket, valamint lehetővé szeretné tenni még teljesebb körű kulturálódásukat, szabadidős kikapcsolódásukat.

Az alapítvány ösztönözni szeretné a számítástechnikával foglalkozó, vagy azt felhasználó cégeket, hogy termékeikkel, vagy a felhasználásból már kivont eszközeikkel támogassák az alapítvány fenti céljainak megvalósítását.

Az alapítvány támogatni kívánja azokat a hazai természetes és jogi személyeket, vagy jogi személyiség nélküli szervezeteket, akik olyan szoftvereket, vagy hardverelemeket fejlesztenek, amelyek a látássérült emberek számára segédeszközül szolgálhatnak.

2. Az alapítvány 2004. évi közhasznú tevékenységének rövid összefoglalása

2004 volt az Alapítvány működésének negyedik éve, melyet az alábbi tevékenységek jellemeztek.

2.1 Optikai karakterfelismerő programok adományozása

A Scansoft-Recognita Rt.-vel, a Recognita optikai karakterfelismerő szoftvercsalád gyártójával kötött megállapodás alapján 2001. májusától a Recognita Alapítvány helyett már az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány végzi a cég szoftvereinek adományozását. E munka eredményeként 2004-ban 89 látássérült magánszemély, valamint 31 költségvetési vagy non-profit intézmény kapott programot.

Mivel februárban kimerült az alapítvány készlete a Windows alatt működő Omnipage pro 12.0 szoftverből, ezért kérésünkre a gyártó júniusban száz, majd októberben további ötven licenszet adott át legújabb termékéből az OmniPage pro 14.0 programból munkánk támogatására.

Magánszemélyek a pályázati kiírásban foglalt feltételek fennállása esetén ingyenesen, az intézmények pedig 5.000,- Ft pályázati díj befizetésével pályázhatnak. Az elnyert OCR szoftvereket kuratóriumunk döntése értelmében ingyenesen bocsátjuk a pályázók rendelkezésére.

A Scansoft-Recognita Rt., alapítványunk kiemelt támogatója, immár tizenöt éve támogatja a hazai látássérülteket optikai karakterfelismerő szoftvereinek térítésmentes felajánlásával. Kezdetben a Recognita Alapítvány nonprofit tevékenysége, majd a jogutód "Informatika a látássérültekért" Alapítvány adományozó munkájának eredményeként napjainkra már kb. 800 OCR program segíti a hazai látássérült embereket, közel százmillió forint értékben.

2.2 MAGic képernyőnagyító programok adományozása

Alapítványunk 2003. decemberében és 2004 januárjában - a Freedom Scientific cég által felajánlott - 19 db MAGic 8.01 verziójú professional képernyőnagyító programot adományozott kétmillió forint értékben. Olyan iskolák, oktatási intézmények részesültek az adományból, amelyek az ország különböző területén élő gyengénlátó gyerekekkel, látássérült felnőttek rehabilitációjával, ill. a terület szakember-képzésével foglalkoznak. A gyengénlátók számára nagy segítséget jelent a MAGic képernyőnagyító szoftver, amely nemcsak elérhetővé, de kényelmessé is teszi a számítógép használatát. Az alábbi intézmények részesültek az adományból:

- Gyengénlátók Általános Iskolája és Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat (Budapest),

- Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat (Debrecen),

- ELTE Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola, Látássérültek Pedagógiai Tanszéke (Budapest),

- Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) - (Budapest),

- Vakok Állami Intézete, Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportja (VERCS) - (Budapest).

2.3 A JAWS for Windows 4.02 képernyőolvasó program frissített változata

2004. januárjában elkészült a JFW 4.02 frissített változata. Az ezt tartalmazó CD-t postai úton, ingyenesen elküldtük korábbi pályázati nyerteseinknek. A program bemutató verziója honlapunkról letölthető, valamint a demo példány kétszáz forintos önköltségi áron az MVGYOSZ segédeszköz üzletében is megvásárolható.

2.4 Használt számítógépek adományozása

2004-ben Alapítványunk pályázati úton összesen száz használt számítógép konfigurációt adományozott látássérült embereknek. A gépek közül 55 konfiguráció vásárlás, 45 pedig felajánlás révén került Alapítványunk birtokába. Az átvizsgált és kijavított, valamint hangkártyával és CD olvasóval kiegészített, többségében Pentium II-es számítógépeket decemberben - karácsony előtt - adtuk át a nyerteseknek. Minden számítógép mellé ajándékba adtunk egy-egy CD-t, amely a magyar JAWS for Windows képernyőolvasó és a MAGic képernyőnagyító szoftverek bemutató verzióját tartalmazta.

3. A JAWS for Windows képernyőolvasó program honosítása

3.1 A JAWS for Windows 4.02 képernyőolvasó program honosítási projektje

A Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága 2001-ben kötött huszonöt millió forintos támogatási szerződést Alapítványunkkal, amelyet a jogutód Informatikai és Hírközlési Minisztérium is megerősített. A projekt keretében vállaltuk az amerikai JAWS for Windows (JFW) 4.02 képernyőolvasó program honosítását, a magyar nyelvű termék száz példányának pályáztatás útján történő adományozását, valamint azt, hogy a szoftver használatát oktató tanfolyamokat, telefonos és e-mailes tanácsadást nyújtunk a nyerteseknek. A projekt részét képezte még egy magyar nyelvű oktatási anyag elkészítése is.

A 2002 januárjában indult projekt 2003. július 31-én zárult volna, de egy jelentős összegű ÁFA megtakarításnak köszönhetően még közel hárommillió forint fennmaradt a huszonöt milliós támogatási keretből, ezért ennek - a projekt céljaiba illeszkedő - felhasználására ismét szerződést módosítottunk az IHM-mel.

A 2003. novemberben elkezdett és 2004. márciusban befejezett IV. záró ütem hat részből állt:

- a honosított JAWS 4.02 revíziója, frissítése (az egy éve kiadott program ismertté vált hibáinak javítása),

- a frissített JAWS tesztelése,

- a honosított JAWS program használatát oktató tanfolyamok szervezése és lebonyolítása,

- JAWS szkriptek írása,

- telefonos és e-mailes tanácsadás a program felhasználói számára,

- JAWS információs anyagok adaptációja.

A revízióra azért volt szükség, mert amikor a programot- az ingyenes bemutató verziónak is köszönhetően - több száz látássérült ember vette használatba különböző hardver és szoftver környezetben futtatva, felszínre került néhány mindaddig ismeretlen probléma. Ezek okainak felderítésére és a hibák korrigálására indítottuk a revíziós munkát, amely 2004. januárban fejeződött be. Ezt követően végeztük el a frissített JAWS tesztelését, amelybe öt látássérült munkatársat vontunk be.

A honosított JAWS program használatát oktató tanfolyamok szervezését 2003. decemberben kezdtük meg, a csoportok oktatására 2004. január-februárban került sor.

2003. november elejétől folytattuk a telefonos és e-mailes tanácsadási szolgáltatásunkat a program felhasználói számára, immár heti húsz órában. A felhasználók minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében magyarra fordíttattuk a Freedom Scientific cég honlapján publikált gyakran feltett kérdések (FAQ) a JAWS-ról című információs anyagot.

A szintén 2003. decemberben meghirdetett JAWS szkript írási felhívásunkra sajnos a kitűzött határidőig nem érkezett pályázat.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a több mint két év alatt (2002. január - 2004. március között) megvalósított JAWS for Windows képernyőolvasó program honosítási és adományozási projektünk sikeresen, a hazai látássérültek számára jelentős eredményeket hozva zárult. Projektünk hatására az addig a Windows használata iránt csak kis számban érdeklődő látássérült felhasználók köre lényegesen bővült. A nemzetközileg is legelismertebb windows-os képernyőolvasó program magyar változatának megjelenése a grafikus operációs rendszer használatától mindaddig idegenkedő vak embereket is meggyőzte arról, hogy ismét képesek felzárkózni látó számítógép felhasználó társaik mellé. Munkánk eredményeként a korszerű számítógép ismét a vak emberek rehabilitációjának eszközévé vált nemcsak az oktatás, munkavégzés és kulturálódás területén, hanem az információhoz való hozzáférés lehetőségeinek kiszélesítésével a mindennapok életminőség javító eszköze lett.

3.2 A JAWS for Windows 5.10 honosítása

Mivel az amerikai Freedom Scientific cég folyamatosan bocsátja ki az újabb JFW programverziókat, ezért 2004 márciusában úgy döntöttünk, elkezdjük az aktuális 5.0 verzió honosítását. Azonban a program magyar változatának szeptemberi megjelentetése előtt az amerikai gyártó kiadta a - sok hibajavítást tartalmazó - 5.10 verziót, ezért áttértünk ennek honosítására és végül decemberben publikáltuk a magyar JFW 5.10 programot. A nagy érdeklődéssel várt új programverziót a fent említett csatornákon át tettük elérhetővé a JAWS régi és új felhasználói számára. A JFW 5.10 számos újdonságot tartalmaz, melyek még jobban megkönnyítik a Windows és alkalmazásai, különösen a Microsoft Office irodai szoftvercsomag, valamint az internet használatát.

4. Elnyert pályázatok

4.1 Látássérültek és segítőik speciális informatika oktatása

Sikeres pályázatot nyújtottunk be Budapest Főváros Közgyűlése, Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottsága 2004. évi "Esélyegyenlőségi Alap" pályázatára. Az elnyert támogatási összeget 2004. szeptember és 2005. május 31. között kell felhasználnunk látássérültek speciális informatika oktatására.

4.2 Működési költség támogatás (Budapest)

Sikeresen pályáztunk a Fővárosi Közgyűlés Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2003. évi felhívására. Az elnyert támogatást alapítványunk 2004. évi tárgyi eszköz beszerzésére és működési költségeire fordítottuk.

4.3 Civil Díjcsomag

Sikeres pályázatot nyújtottunk be a "a Matáv hozzáad" program kuratóriumához a Civil Díjcsomag elnyerésére. A Civil Díjcsomagban az országon belül kezdeményezett vezetékes távközlési szolgáltatást átlagosan 30%-os kedvezménnyel nyújtja a Matáv a közhasznú vagy kiemelten közhasznú nonprofit szervezetek, alapítványok, egyesületek számára.

4.4 Működési költség támogatás (NCA)

Sikeresen pályáztunk a Nemzeti Civil Alapprogram Országos Hatáskörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma által kiírt 2004. évi működési pályázati felhívására. Az elnyert támogatást alapítványunk 2004. évi bérjellegű kiadásaira fordítottuk.

4.5 Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma (NCA)

A civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának erősítésére, nemzetközi tevékenységének támogatására kiírt pályázatán sikeresen vettünk részt, és az elnyert támogatásból 2004 novemberében részt vettünk Burmingham-ben az RNIB által szervezett Techshare konferencián és kiállításon. A konferencián együttműködési megbeszéléseket folytatunk a Brit Vak Számítógép Felhasználók Szövetségének vezetőivel.

4.6 EU pályázatkészítő tréning

2004. novemberében sikeresen pályáztunk a Tempus Közalapítvány által meghirdetett és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által támogatott "EU pályázatkészítő tréning a fogyatékkal élő társadalmi csoportokkal, valamint a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel foglalkozó civil- és érdekképviseleti szervezetek felkészítésére" című képzési programon való részvételre.

4.7 ADSL internet hozzáférés

Sikeresen pályáztunk a NIOK Alapítványnál ADSL internet hozzáférés biztosítására, a kiépítésre 2005-ben kerül sor.

5. Adomány gyűjtése

2004-ben első alkalommal részesülhettünk a civil szervezetek számára felajánlható személyi jövedelemadó 1 %-ból. Sikeres kampányunk eredményeként 1,2 millió forint támogatáshoz jutottunk.

A Figyelő üzleti és gazdasági hetilap kiadója, a Sanoma Budapest Kiadói RT kiemelt támogatónkként 1,1 millió forintot ajánlott fel Alapítványunk céljainak megvalósítására.

A TV2 Alföldi című műsora 2004 márciusában aukciót szervezett Alapítványunk javára. A műsor vendégei által felajánlott tárgyak árveréséből származó bevételt, az alábbi cégek és magánszemélyek ajánlották fel: Török Zoltán, La Rella Kft., Antal Ildikó, Mráz Anikó, Gyarmati Dezső, Kuron Csaba, Mach Tímea, Máté Krisztina, Zsitva Zoltán.

További támogatóink: Görgényi Miklós, Tarcsafalvy Attila.

Az alább felsorolt cégektől, ill. magánszemélyektől kaptunk tárgyi eszköz felajánlást:

DSS Consulting Kft., Fény Alapítvány, Volánbusz Rt. és Bátyiné Molnár Erika, Homoki Mihály.

6. Vállalkozási tevékenység

6.1 Honlap akadálymentesítési útmutató és használhatósági tanulmányok

A Miniszterelnöki Hivatal Esélyegyenlőségi Kormányhivatala felkérésére 2003. decemberben árajánlatot nyújtottunk be négy minisztériumi portál látássérült szempontú használhatósági tanulmányának elkészítésére. Az elnyert megbízásnak 2004 február-márciusban tettünk eleget, melynek során a tanulmányok elkészítése mellett egy honlap-akadálymentesítési útmutatót is összeállítottunk. A nemzetközi standardokon alapuló, az MVGYOSZ által is elfogadott, a forrás megjelölésével bárki által szabadon felhasználható útmutató mindkét szervezet honlapjáról letölthető.

6.2 Szoftver értékesítés

Miután alapítványunk elvégezte a JAWS for Windows 4.02 program honosítását, 2003. novemberben kizárólagos képviseleti megbízást (Sole distributor) kaptunk a gyártó és forgalmazó amerikai Freedom Scientific cégtől. Ennek értelmében 2004-ben kizárólagos forgalmazóként értékesítettük is a cég termékeit Magyarországon. Vásárlóink elsősorban a kommunikációs akadálymentesítést felvállaló cégek, intézmények voltak.

Mivel nonprofit szervezet vagyunk, a vállalkozási tevékenységeinkből származó jövedelmünket az alapítványi célok megvalósítására, valamint működési költségeink finanszírozására fordítjuk.

Budapest, 2005. május 17.

Szuhaj Mihály

elnök

Nyomtatás gomb Nyomtat