Bemutatkozás » Közhasznúsági jelentések » Közhasznúsági jelentés 2003

Közhasznúsági jelentés 2003

Az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány kuratóriuma megtárgyalta és elfogadta az alapítvány 2003. évre vonatkozó alábbi közhasznúsági jelentését:

1. Bevezetés

Az alapítvány célja, hogy a Magyarországon élő látássérült embereket a szükséges segédeszköz-szoftverekkel ellátott, korszerű számítógépes rendszerekhez juttassa.

Az alapítvány a számítástechnika (hardver és szoftver) legújabb eredményeinek hozzáférhetővé tételével biztosítani kívánja a látássérült emberek sikeres részvételét az oktatásban és képzésben, növelni kívánja a számukra elérhető munkalehetőségek számát és javítani munkahely-megtartási esélyeiket, valamint lehetővé szeretné tenni még teljesebb körű kultúrálódásukat, szabadidős kikapcsolódásukat.

Az alapítvány ösztönözni szeretné a számítástechnikával foglalkozó, vagy azt felhasználó cégeket, hogy termékeikkel, vagy a felhasználásból már kivont eszközeikkel támogassák az alapítvány fenti céljainak megvalósítását.

Az alapítvány támogatni kívánja azokat a hazai természetes és jogi személyeket, vagy jogi személyiség nélküli szervezeteket, akik olyan szoftvereket, vagy hardverelemeket fejlesztenek, amik a látássérült emberek számára segédeszközül szolgálhatnak.

2. Az alapítvány 2003. évi közhasznú tevékenységének rövid összefoglalása

2003 volt az Alapítvány működésének harmadik éve, melyet az alábbi tevékenységek jellemeztek.

Optikai karakterfelismerő programok adományozása

A Scansoft-Recognita Rt.-vel, a Recognita optikai karakterfelismerő szoftvercsalád gyártójával kötött megállapodás alapján 2001. májusától a Recognita Alapítvány helyett már az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány végzi a cég szoftvereinek adományozását.

E munka eredményeként 2003-ban 65 látássérült magánszemély összesen 66 db, valamint 10 költségvetési, vagy non-profit intézmény összesen 16 db OCR programot kapott.

Mivel áprilisban kimerült az alapítvány készlete a Windows alatt működő Omnipage pro 11.0 szoftverből, ezért kérésünkre a gyártó további száz licenszet adott át legújabb termékéből az OmniPage pro 12.0 programból munkánk támogatására.

Magánszemélyek a pályázati kiírásban foglalt feltételek fennállása esetén ingyenesen, az intézmények pedig 5.000,- Ft pályázati díj befizetésével pályázhatnak. Az elnyert OCR szoftvereket kuratóriumunk döntése értelmében ingyenesen bocsátjuk a pályázók rendelkezésére.

Használt számítógépek adományozása

2003-ban Alapítványunk pályázati úton összesen huszonöt használt számítógépet adományozott látássérült embereknek. Az átvizsgált és kijavított, valamint hangkártyával és CD olvasóval kiegészített Pentium I. számítógépeket májusban adtuk át a nyerteseknek. Az eszközöket a Hungária Biztosító Rt., az Eötvös József Társaság, az Inter-Európa Fejlesztési Kft. és az Országgyűlés ajánlotta fel Alapítványunknak. Minden számítógép mellé ajándékba adtunk egy-egy magyar JAWS for Windows bemutató CD-t.

Windows-os képernyőolvasó program honosítási és adományozási projektje

A Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága 2001. december 19-én írt alá támogatási szerződést Alapítványunkkal. A projekt keretében vállaltuk az amerikai JAWS for Windows (JFW) 4.02 képernyőolvasó program honosítását, a magyar nyelvű termék száz példányának pályáztatás útján történő adományozását, valamint azt, hogy a szoftver használatát oktató tanfolyamokat, telefonos és e-mailes tanácsadást nyújtunk a nyerteseknek. A projekt részét képezte még egy magyar nyelvű oktatási anyag elkészítése is.

A támogatási szerződés értelmében az alapítvány négy ütemben 25 millió Ft állami forrást használhat fel a fenti célok megvalósítására. A MEH Informatikai Kormánybiztosság a támogatási összeg 25%-át 2001. december végén átutalta Alapítványunk számlájára, a fennmaradó 75 %-ot meg kellett előlegeznünk, amelyhez nélkülözhetetlen volt egy banki hitelforrás.

A projekt folytatásához hitelszerződést kellett kötnünk, ami az IHM-mel korábban megkötött szerződés módosítását is szükségessé tette. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, a CIB Bank és az Alapítvány hármas egyeztetése után 2003 áprilisában a szerződéseket aláírtuk. A megállapodások értelmében a MEH IKB jogutódja az IHM vállalta a projekt további támogatását, a CIB Bank pedig 18,75 millió Ft hitelkeretet biztosított alapítványunknak a lebonyolításhoz.

A projekt I. ütemének lebonyolítását 2003. januárjában fejeztük be a tesztelési munka elvégzésével. Februárban átadtuk a JFW 4.02 program magyar változatát a gyártó Freedom Scientific cégnek, amely azonnal megjelentette termékpalettáján az új nyelvi verziót. A program bemutató verziója, amelyet alapítványunk honlapjáról ingyenesen letölthetővé tettünk, az MVGYOSZ segédeszköz üzletében is megvásárolható 200 Ft-os CD áron.

A II. ütemben megvásároltuk a magyar nyelvű JFW 4.02 képernyőolvasó program 100 db licenszét és azokat pályáztatás útján kiválasztott látássérült embereknek adományoztuk. A JAWS program átvételéhez azonban feltételül szabtuk egy alapszintű Windows kezelési vizsga letételét. A vizsga alól csak a legalább középfokú OKJ informatikai vagy ECDL Start vizsgával rendelkezők kaptak felmentést. A vizsgamentességgel rendelkezők és azok, akik már sikeresen túljutottak a vizsgán, június 25-én egy sajtótájékoztatóval egybekötött adományozási ünnepségen vehették át nyereményüket. A többieknek a vizsgát követően adtuk át az értékes szoftvereket.

A III. ütem három fő részből állt:

a nyertesek számára ingyenes tanfolyamokat ajánlottunk fel a program használatának elsajátítására. A 4-5 fős csoportokban lebonyolított tanfolyamokon összesen 46 fő vett részt. A 12 tanórás tanfolyamok a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) oktatási kabinetjében kerültek megtartásra. Az oktatást látássérült informatikus végezte.

A JAWS program telepítésével, használatával kapcsolatban érdeklődő felhasználók számára telefonos és e-mailes tanácsadást nyújtottunk. A szolgáltatást májustól július végéig heti 10, novembertől pedig heti 20 órában biztosítjuk a program felhasználóinak.

Június - július során oktatási anyagot készítettünk, amely a JAWS képernyőolvasó program alapszintű használatának elsajátításában segíti a kezdő felhasználókat. Mivel az oktatóanyag látássérült felhasználóknak készült, ezért olyan formátumokat választottunk, amelyek közvetlenül – átalakítás nélkül is - használhatóak. Ezek a következők: MP3 (CD), magnó kazetta és RTF dokumentum, valamint szövegfájl (TXT).

A projekt július 31-én zárult volna, de egy jelentős összegű ÁFA megtakarításnak köszönhetően még közel három millió Ft fennmaradt a huszonöt milliós támogatási keretből, ezért ennek – a projekt céljaiba illeszkedő – felhasználására ismét szerződést módosítottunk az IHM-mel.

 • A november elején indított IV. ütem több részből állt:
  a honosított JAWS 4.02 revíziója (az egy éve kiadott program ismertté vált hibáinak javítása),
 • a javított JAWS tesztelése,
 • a honosított JAWS program használatát oktató tanfolyamok szervezése és lebonyolítása,
 • JAWS szkriptek írása,
 • telefonos és e-mailes tanácsadás a program felhasználói számára,
 • JAWS információs anyagok adaptációja.

A revízióra azért volt szükség, mert a honosított JAWS programot 2003. februárjában adtuk ki, ezt megelőzően több hónapon át alaposan teszteltük és számos hibáját javítottuk ki. A kiadás időpontjában ismert hibája nem volt a programnak, de a későbbiekben, amikor – az ingyenes bemutató verziónak is köszönhetően - több száz látássérült ember vette használatba különböző hardver és szoftver környezetben futtatva, felszínre került néhány mindaddig ismeretlen probléma. Ezek okainak felderítésére és a hibák korrigálására indítottuk a revíziós munkát, amely már 2004-ben fejeződött be. Ebből következően a javított JAWS tesztelése is csak 2004-ben következhetett, a munkába 5 tesztelőt vontunk be.

A honosított JAWS program használatát oktató tanfolyamok szervezését decemberben kezdtük meg, a csoportok oktatására 2004. január-februárban került sor.

A szintén decemberben meghirdetett JAWS szkript írási felhívásunkra sajnos a kitűzött határidőig nem érkezett egyetlen pályázat sem. November elejétől folytattuk a telefonos és e-mailes tanácsadási szolgáltatásunkat a program felhasználói számára, immár heti 20 órában. A felhasználók minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében magyarra fordíttattuk a Freedom Scientific cég honlapján publikált gyakran feltett kérdések (FAQ) a JAWS-ról című információs anyagot.

Hírmondó projekt

Alapítványunk az Axelero Rt.-vel és a Speech Technology Kft.-vel közös konzorciumban sikeresen pályázott az Informatikai és Hírközlési Minisztériumhoz az Origo.hu hírportál akadálymentes felületének kialakítására és a Hírmondó ingyenes internetes hírfelolvasó program elkészítésére. Alapítványunk a specifikáció elkészítésében és a tesztelésben vállalt szerepet. A július végén megkezdődött munkálatok október elejére fejeződtek be, ekkor egy – az Axelero Rt. által szervezett - sajtótájékoztatón partnereinkkel közösen mutattuk be a Hírmondó programot és a http://www.origo.hu/hirmondo vakbarát weboldalt. Az Internet Explorer motorjára épülő program kezelő felülete és telepítő készlete – a Speech technology Kft. szövegfelolvasó szoftverének köszönhetően - jó minőségű szintetizált emberi hangon szólal meg. Tehát az elkészült termék egy beépített beszédszolgáltatást nyújtó Internet böngésző, elsősorban az ún. vakbarát oldalakra optimalizálva.

Az Origo.hu hírportál akadálymentes felülete pedig egy képektől és reklámoktól mentes, kontrasztos színeket használó, kizárólag szöveges információkat tartalmazó egyszerűbb szerkezetű weboldalt jelent. Tesztelését látássérült informatikusok végezték.

Honlapok akadálymentességi vizsgálata

A Miniszterelnöki Hivatal Esélyegyenlőségi Kormányhivatala felkérésére decemberben árajánlatot nyújtottunk be 4 minisztériumi portál látássérült szempontú használhatósági tanulmányának elkészítésére. Az elnyert megbízásnak 2004-ben tettünk eleget.

3. Működési feltételek biztosítása, tájékoztatás

Pénzügyi támogatás gyűjtése

Az év során több alkalommal is küldtünk cégeknek támogatáskérő leveleket, amellyel összesen 65.000,- Ft pénzadományt tudtunk gyűjteni. Az adományozók:

 • KOPINT-DATORG Konjuktúra-, Piackutató és Számítástechnikai Rt.
 • FreeSoft Budapest Szoftverfejlesztő Kft.
 • SZÁMALK-HOLDING Vagyonkezelő RT.

Működési költségtámogatás

Sikeresen pályáztunk a Fővárosi Közgyűlés Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2003. évi felhívására. Az elnyert támogatást kizárólag alapítványunk 2004. évi működési költségeire fordíthatjuk.

Vállalkozási tevékenység

Miután alapítványunk elvégezte a JAWS for Windows 4.02 program honosítását, novemberben kizárólagos képviseleti megbízást (master distributor) kaptunk az amerikai Freedom Scientific cégtől. Ennek értelmében a cég termékeit kizárólag alapítványunk értékesítheti Magyarországon. Mivel nonprofit szervezet vagyunk, a vállalkozási tevékenységből származó jövedelmünket kizárólag az alapítványi célok megvalósítására fordítjuk.

Megjelenésünk az interneten

2001. végén készült el Alapítványunk honlapja (http://www.vakalap.hu). 2003-ban szerkezetét átalakítottuk, tartalmát kibővítettük. Pályázati felhívásaink és az adatlapok mellett a magyar és angol JAWS for Windows képernyőolvasó programok bemutató verzióját is letölthetővé tettük róla.

Változások, személycserék

A Scansoft-Recognita Rt. és az MVGYOSZ közös kérésére – a Fővárosi Bíróság júniusban kelt döntése értelmében – a Recognita Alapítvány beolvadt alapítványunkba. A beolvadással egyidejűleg a Scansoft-Recognita Rt. lemondott alapítói jogairól, így ezeket továbbra is kizárólag az MVGYOSZ gyakorolja.

A Recognita Alapítvány beolvadásával párhuzamosan a kuratórium összetétele is megváltozott, Dr. Papp László egyéb elfoglaltságai miatt kilépett, Dr. Gaál Tibor (jogász) és Torma Zsolt (informatikus) pedig tagja lett a megújult vezető testületnek.

Október 1-jei kezdettel titkári státuszba felvettük Klein Anikót, aki ezt megelőzően az Informatikai és Hírközlési Minisztérium munkatársa volt. Anikó főállásban adminisztrátori, szervezői és kapcsolattartói munkát végez alapítványunknál óriási terheket véve le ez által a kuratóriumról.

Budapest, 2004. május 25.

Szuhaj Mihály
elnök

 

Nyomtatás gomb Nyomtat