Közhasznú tevékenységeink » Korábbi projektjeink » Call center projekt

A call center projektről

Leonardo da Vinci projekt logoAlapítványunk is bekapcsolódott a Leonardo da Vinci program keretében a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány által vezetett HU/03/B/F/PP-170013 számú komplex kísérleti képzési program megvalósításába. Ennek keretében publikáljuk az alábbi, a projekttel kapcsolatos eredményeket, információkat.

A Magyarországon élő 45000 súlyosan látássérült embernek jelenleg csak mindössze 7-10%-a foglalkoztatott. Az elmúlt évtized infokommunikációs fejlődésének hatására bevezetésre kerültek az automata telefonközpontok, ez a tendencia különösen hátrányosan érintette az eddig telefonalközpont-kezelőként dolgozó látássérült embereket, mert ezzel tovább szűkült a munkalehetőségek amúgy is szűk köre. Egyre terjednek azonban a számítógéppel támogatott telefonos ügyfélszolgálatok, a call centerek, amelyek - a szükséges speciális szoftverekkel megtámogatva - ismét munkaalkalmat kínálhatnak a látássérült embereknek is.

Ezek ösztönözték a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványt és partnereit, köztük a Magyar Tartalomipari Szövetséget és a Humánerőforrás Alapítványt arra, hogy vak és súlyosan látássérült emberek számára egy magasabb mukaerőpiaci értéket képviselő szakképzést indítsanak. Kezdeményezésüket, a szakképzési pilot-projektet az Európai Unió Leonardo da Vinci közösségi programja támogatta.

A telefonos ügyfélszolgálati munka azért jó lehetőség a vak és súlyosan látássérült munkavállalók számára, mert a call center piac a nemzetközi trendeknek megfelelően Magyarországon is rendkívül gyorsan bővül, jelenleg 14.000 operátor dolgozik call centerekben.

A projekt a fogyatékkal élők, különös tekintettel a vak emberek irányában tanúsított gyakran előítéletes munkáltatói magatartással szemben kíván működőképes gyakorlatot, kézzel fogható eredményeket felmutatni. A cél az volt, hogy válaszokat keressenek arra a kérdésre, hogyan taníthatók és hogyan alkalmazhatóak a vak emberek telefonos ügyfélszolgálati munkakörökben.

A munkaadók nagy része nehezen tudja elképzelni, hogy egy vak ember számítógéppel tud dolgozni, azt meg egyáltalán nem, hogy call center munkatársként tevékenykedjen. Ezért meghatároztuk, hogy a call centeres munkakörök mely részét képes ellátni egy látássérült munkatárs. Többnyire a kimenő hívások bonyolítását végzik, így a látássérültség nem akadálya az értékesítői munkának, a marketing-kutatásoknak, kintlévőség-kezelés első fázisában a felszólításnak, a célzott információgyűjtésnek, az adatbázis-építésnek, elektronikus űrlapok kitöltésének, műszaki segélyszolgálat ellátásának.

A projekt legfontosabb tapasztalata az, hogy a látássérült emberek call centerekben való alkalmazása technikailag lehetséges, sőt, az adottságaiknak köszönhetően kifejezetten előnyös lehet. A látássérült munkatársak szorgalmasak, kitartásuk és motiváltságuk messze az átlag feletti, folyamatosan bizonyítják, hogy értékes munkaerők. Bebizonyosodott továbbá, hogy a szakmai képzés mellett nagyon fontos az úgynevezett pszicho-szociális fejlesztés is.

A projektben partnerországonként részt vett 20 fő a képzés elvégzése után már képes a modern call centerekben (telefonos ügyfélszolgálati központ) ügyfélszolgálati munka végzésére. A magyar hallgatók az egyik legnagyobb közvélemény-kutató intézet call centerében telefonos megkereséseket végeznek, valamint egy pénzügyi szolgáltató cég megbízásából követelésbehajtással foglalkoznak igen nagy sikerrel. A cégvezetők egybehangzó tapasztalata, hogy a látássérült munkatársak a statisztikák szerint nem csak felvették a versenyt, hanem kifejezetten jobbak, eredményesebbek voltak a látó kollégáiknál, és nem csak több hívást bonyolítottak le adott idő alatt, hanem az eredményességük is jobb volt.

A további almenüpontokban részletesen olvashat a projekt menetéről, illetve annak eddigi eredményeiről. A projekttel kapcsolatban bővebb információ kapható:
Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány (NGYIK) - főpályázó
Cím: 1145 Bp. Amerikai út 96. Tel: 468-3218, 468-3212
Projektfelelős: Lengyel Szilvia (lengyelsz@ngo.hu )

 

Nyomtatás gomb Nyomtat