Közhasznú tevékenységeink » Tanfolyamok » 2013-2014-es tanfolyamok

Tanfolyamaink

 Jól tudjuk, hogy a számítógép-használat elsajátítása sok ember számára nem egyszerű feladat. Ez különösen igaz akkor, ha a számítógépen történő munkavégzés kiegészítő szoftverek működésének ismeretével együtt lehetséges. Annak a vak vagy gyengénlátó embernek ugyanis, aki képernyőolvasó vagy képernyőnagyító programot használ, nem elég azzal tisztában lennie, hogyan tud írni, vagy e-mailt küldeni a számítógépén, hanem azt is tudnia kell, hogyan működnek a számára nélkülözhetetlen speciális szoftverek. Ezt mutatjuk meg az érdeklődőknek és családtagjaiknak, oktatóiknak, segítőiknek képzéseink során.

Tanfolyamaink kis csoportokban, gyengénlátó vagy vak informatikusok vezetésével zajlanak. Tanáraink nemcsak többéves tapasztalattal rendelkeznek a vak és gyengénlátó embereknek nyújtott informatikaoktatásban, hanem az átadott ismereteket maguk is kipróbálták a gyakorlatban. Ők is szembekerültek naponta az olyan kérdésekkel, mint „Mit csináljak, hogy „felhasználó-barátabban” működjön ez a program? Hogyan állíthatom be, hogy ne kelljen keresgélnem, és azt „csinálja” a szoftver, amit én szeretnék?”. Büszkék vagyunk rá, hogy tanfolyami résztvevőink véleménye szerint tanáraink nemcsak jó szakemberek, hanem kreatív, humoros, empatikus oktatók, akik a lehetetlennek tűnő helyzetekben sem nyugszanak addig, amíg meg nem találják egy-egy tanuló számára a lehető legjobb megoldást.

Örömmel számolunk be róla, hogy tanfolyamainkat állandó érdeklődés övezi. A legkülönbözőbb korosztályú, végzettségű és érdeklődésű vak és gyengénlátó embereket valamint segítőiket tanítjuk meg rá, hogyan tehetik könnyebbé a képernyőolvasó és nagyító szoftverekkel a hétköznapjaikat. Az alábbiakban nemrég lezárult vagy jelenleg is zajló képzéseinkről olvashatnak.

A Közösség lámpásai program résztvevőinek informatikai képzése

A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Egyesülete (VGYKE) 2013-ban indította Közösség lámpásai című projektjét. Céljuk olyan vak vagy gyengénlátó közösségi mentorok képzése volt, akik érdeklődően, érzékenyen közelítenek a kisebb közösségek igényei és problémái felé, akik hidat építenek a közösség vak, gyengénlátó és jól látó tagjai között. A szervezők fontosnak tartották, hogy a képzés után munkába álló mentorok számos területen korszerű, a mindennapokban használható tudást kapjanak. Alapítványunk végezte a leendő mentorok informatikai képzését.

A 2013. április 8-a és május 24-e között zajló, 192 tanórából álló informatikaoktatáson két csoport vett részt. A tanulók elsajátították az informatikai alapismeretek és az operációs rendszerek modulok tananyagát, valamint jártasságot szereztek az internet és az e-mail használatában az ehhez tartozó modul tananyagának megismerésével. A FAT által akkreditált képzés lezárásával magabiztos informatikai alapismeretekkel kezdhettek hozzá mentori munkájukhoz a tanfolyam látogatói.

Közreműködés a RÉV projekt informatikai képzésében

A Főkefe Nonprofit Zrt. Felnőttképzési intézménye részére a TÁMOP -5.3.8-11/A 1 azonosító számú a „Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és modellprogram” keretében is indított alapítványunk informatikai képzéseket.

E program keretében két látássérültekből és egy látókból álló csoportot oktatunk. A két alapfokú számítógép-kezelői tanfolyam 100, a haladó tanfolyam 120 tanórából áll. Mindhárom képzés 2013 decemberében indult. Az alapfokú tanfolyamok 2014 februárjában, a haladó 2014 áprilisában ér véget. A tanórák során a résztvevők megismerkedhetnek a számítógép-használat alapjaival, vagy elmélyíthetik már meglévő tudásukat. Mindkét képzés gyakorlatorientált, problémaközpontú, a tanulók speciális szükségleteit, élethelyzetét és a munkaerő-piacon történő elhelyezkedési, továbbtanulási terveit veszi alapul.

Látássérült emberek családtagjainak informatikai képzése

Bármilyen fejlett szoftverek és hardverek állnak is a vak és gyengénlátó emberek rendelkezésére, mégis sokszor megtörténik, hogy egy látó ember segítségére van szükség. A látó családtagok, tanárok, barátok pedig örömmel segítenének, de nem mindig tudják, hogyan. Ők sokszor annyit látnak, hallanak, hogy „beszél a gép”, és esetleg egérrel be is tudják állítani, amire a látássérült családtag, ismerős megkéri őket, de nem tudják megmutatni, hogyan is kell elvégezni a szükséges lépést.

A látássérültek családtagjainak, segítőinek tartott nyolcórás képzéseink azt teszik lehetővé, hogy a felkínált segítség valóban hathatós legyen. Azoknak, akik részt vesznek ezeken a tanfolyamokon, megmutatjuk, hogyan és mi mindenre használhatóak a vak és gyengénlátó emberek számára a speciális szoftverek és hardverek. Megtanulhatják ezek alapbeállításait, sőt azt is, hogyan lehetnek látássérült családtagjuk, ismerősük segítségére abban, hogy ő maga is el tudja végezni a számára szükséges változtatásokat, alapbeállításokat. A tanfolyam résztvevői megtanulnak úgy segíteni, hogy a környezetükben élő  vak vagy gyengénlátó ember ne csupán a segítség eredményét élvezze, hanem a szükséges technika és tudás átadásának eredményeként az önállóságot is megtapasztalja. Emellett arra is rávilágítanak ezek a képzések a látó résztvevők számára, hogy a számítógép-használatnak több lehetséges módja van, és egyik sem „nehezebb” vagy „könnyebb” a másiknál, csak más. Azok, akik ellátogattak egy képzési alkalomra, az élet minden területén képesek lesznek felfigyelni arra, mennyi mindent lehet máshogy csinálni, mint gondoljuk. A tanfolyam a speciális informatikai ismeretek átadása mellett megismerteti a résztvevőket a legújabb kezdeményezésekkel, szolgáltatásokkal, valamint nyitottságra, kreativitásra, kíváncsiságra is tanít. A 2013-ban a NEA által támogatott, nagy sikerrel zajlott oktatás után 2014-ben is meghirdetjük a látássérült emberek családtagjainak, segítőinek szóló képzésünket, ezúttal az FSZK támogatásával. Támogatóinknak ezúton is köszönjük segítségüket.

 

Nyomtatás gomb Nyomtat