Termékeink » JAWS for Windows » Licensz fajták » ILM hitelesítés

Az ILM hitelesítési eljárás

Az eljárás alapja az ún. aktiválási licenszkód (activation license code), amely feljogosítja a felhasználót a telepített termék használatára. Ez a kód a következők segítségével határozható meg:
- a termék sorozatszáma (serial number), a forgalmazó adja,
- egy 20 számjegyből álló hitelesítési szám (authorization number), szintén a forgalmazó adja a hitelesítő CD-n,
- a zárolási kód (locking code), a felhasználó számítógépének "ujjlenyomata", a hitelesítő program generálja a számítógép hardveres és szoftveres felépítése alapján.

A program addig működik, amíg a zárolási kód megegyezik az aktiválási licenszkódban tárolt információkkal. Ha a gép egyes paramétereinek megváltozása miatt (ld. később) megváltozik a zárolási kód, és az már nem illeszkedik az aktiválási licenszkódhoz, újbóli aktiválás szükséges.

Az eljárás menete a következő:
- a hitelesítő CD behelyezése a számítógépbe, amely automatikusan elvégzi a hitelesítést,
- a hitelesítő CD eltávolítása a megjelenő üzenet nyugtázása után,
- a program telepítő CD-jének behelyezése a számítógépbe,
- a program telepítése,
- termékaktiválás indítása, az alapértelmezett beállítások elfogadása.

Három különböző zárolási kódhoz lehet új aktiválási licenszkódot letölteni a Freedom Scientific licenckiszolgálójáról, a három hitelesítést követően a kód resetelését kell kérvényezni a forgalmazótól (hasonlóan a korábbi mágneslemezeken levő kulcsok visszaállításához). A három lehetőségre két okból is szükség lehet: többször is megváltozhat a gép felépítése, illetve lehetőség van három különböző számítógépen is használni a programot. A mágneslemezes kulcsokkal ellentétben viszont az egyszer már felhasznált licenszkód visszanyerésére nincs lehetőség!

Hitelesítés internet-kapcsolat nélkül

Ha a felhasználónak nincs internet-elérése, lehetőség van telefonon kérni az aktiválási licenszkódot a forgalmazótól, majd azt megadni a hitelesítést végző programnak. Lehetőség van arra is, hogy egy másik, internet-eléréssel rendelkező számítógépen, a www.fsactivate.com honlapon keresztül töltse le az aktiválási licenszkódot, és ugyanitt ellenőrizhetőek a megvásárolt szoftver egyes paraméterei, például a megmaradt hitelesítési lehetőségek száma. (Biztonsági okokból a honlapon az adatok között a hitelesítési számnak csak az első hét jegye jelenik meg.)

A számítógép zárolási kódja egyes hardver és szoftver összetevőktől függ, amit a program minden futtatás előtt ellenőriz, illetve új zárolási kódot generál. Az összetevők bármelyikének megváltozása esetén a zárolási kód is megváltozik, így szükség lesz a szoftver újraaktiválására. A figyelembe vett összetevők a következők:
- processzor
- memória mérete
- elsődleges merevlemez mérete
- a partíció mérete, ahová a Windows telepítve van
- videokártya
- hangkártya
- CD-meghajtó
- CD-meghajtó beégetett programja (firmware)
- a Windows rendszer termékaktiváló fájlja.

Egy új hardver eszköz beszerelése ebből a szempontból nem okoz problémát, a csere azonban a zárolási kód megváltozását eredményezi. Hasonlóképpen a zárolási kód megváltozását eredményezi, ha egy bővítőkártyát egy másik helyre csatlakoztatunk.

Többfelhasználós hitelesítések

Eddig is lehetőség volt többfelhasználós licenszek vásárlására, amikor egy mágneslemezzel több felhasználó számítógépén is hitelesíteni lehetett az adott programot. Ezután két esetet kell megkülönböztetni: az egyik a többfelhasználós nem hálózati licensz, a másik a hálózati licensz.

A nem hálózati licensz esetében ugyanahhoz a sorozatszámhoz több hitelesítési szám tartozik, amelyek segítségével ugyanúgy lehet hitelesíteni a programokat, mintha azok egyéni sorozatszámú példányok lennének.

A második esetben szükség van egy licensz-kiszolgálóra, amelyet a többi gép folyamatosan elérhet. A kiszolgáló hitelesítése után a hálózat többi számítógépén a JAWS vagy MAGic programok a kiszolgálón levő hitelesítést veszik figyelembe. A kiszolgáló hitelesítése határozza meg azt is, hány más számítógép használható ezzel a módszerrel, a hitelesítéseket a kiszolgáló az elindításuk sorrendjében osztja ki.

Hálózati hitelesítés esetén a felhasználók gépében a zárolási kód megváltozása sem okoz problémát, ez alól csak a kiszolgáló a kivétel, amelyben azonban a zárolási kód egyszer sem változhat meg: ennél a hitelesítési típusnál nincs lehetőség arra, hogy megváltozott zárolási kód esetén új hitelesítést kérjünk, ehhez mindig a forgalmazóhoz kell fordulni.

Nyomtatás gomb Nyomtat